Sympozjum "Polski rynek gazu - kierunki rozwoju i liberalizacji"

Izba Gospodarcza Gazownictwa organizuje w Zakopanem w dniach 22 - 23 stycznia 2016 roku sympozjum  gazownicze pt. „Polski rynek gazu – kierunki rozwoju i liberalizacji”.

W trakcie Sympozjum poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

  • Europejski i polski rynek gazu – analiza makro
  • Szanse i bariery liberalizacji rynku gazu
  • Rozwój systemu przesyłowego w Polsce w perspektywie 2025 roku
  • Konkurencyjny rynek – szanse i zagrożenia dla odbiorców
  • Podstawowe rekomendacje sektora gazowego do PEP-2050

Przeprowadzony będzie również panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli operatorów i firm obrotu gazem, w trakcie którego omówione zostaną najważniejsze problemy uczestników polskiego rynku gazu.