Targi EXPO-GAS w Kielcach 22-23 kwietnia 2015 r.

22 kwietnia w Kielcach rozpoczęła się VIII edycja targów GAS-EXPO. Udział w imprezie bierze 110 wystawców z dziewięciu krajów. Podczas Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS odbędzie się konferencja „Potencjał rozwojowy polskiego rynku gazu”, podczas której poruszone zostaną między innymi zagadnienia gazu ziemnego w kontekście OZE, perspektyw dla sektora gazowniczego czy sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.

Co dwa lata wybitna kadra naukowców i praktyków z branży spotyka  się w Targach Kielce, aby przez dwa dni dyskutować na ważne dla branży tematy podczas specjalistycznych konferencji i wykładów.

EXPO-GAS 2015 to, oprócz obecnych także  w latach poprzednich koncernów polskich i europejskich -  duży udział nowych firm z  Niemiec, Czech, Francji, Litwy oraz Wielkiej Brytanii. Organizatorzy wystawy nawiązali ścisłą współpracę  z Niemieckim Stowarzyszeniem Branży Gazowej i Wodnej (DVGW), którego celem  jest podnoszenie poziomu technicznego i naukowego branży gazowej i wodnej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, higieny i wpływu na środowisko. Targi Expo-Gas 2015 były obecne ze stoiskiem promocyjnym na ostatnich organizowanych przez DVGW największych targach branży gazowniczej  w Niemczech -  GAT.

23.04.2015 r.

źródło: Targi Kielce

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej.