Gaz-System: do końca 2015 r. powstanie 1200 km nowych gazociągów

W 2015 roku Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System zakończy program budowy 1200 km gazociągów. Rozbudowa systemu gazociągów przesyłowych oraz budowa połączeń z krajami ościennymi to jeden głównych punktów polityki mającej na celu zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Od 2009 roku spółka Gaz-System realizuje plan inwestycyjny polegający na budowie ponad 1200 km nowych gazociągów przesyłowych. Aktualnie trwają jeszcze prace uzupełniające związane z budową gazociągów Szczecin–Gdańsk i Szczecin–Lwówek. Dotychczasowe inwestycje zrealizowane przez Gaz-System oraz usługa wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim pozwoliły na zwiększenie technicznych możliwości importowych z kierunku innego niż wschodni do 90% realizowanego importu (do 2011 r. było to 9%).

Obecnie spółka wdraża także program inwestycyjny na lata 2015-2023, który przewiduje powstanie około 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Powadzone są już prace projektowe dotyczące kolejnych 850 km rurociągów, których budowa zakończy się w latach 2018–19.

Spółka planuje również budowę kolejnych nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska – Czechy, Polska – Słowacja, Polska – Litwa). Dzięki rozbudowie systemu o połączenia z sąsiednimi krajami sieć gazociągów stanie się integralną częścią europejskiej infrastruktury przesyłowej.

Kolejnym krokiem ku zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego kraju będzie uruchomienie terminalu LNG w Świnoujściu, a w perspektywie wydobycie gazu łupkowego.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest firmą, która jest odpowiedzialna jest za transport gazu ziemnego i zarządzanie siecią przesyłową na terenie Polski.Gaz-System jest spółką akcyjną, której właścicielem w 100% jest Skarb Państwa.

19.05.2015 r.

źródło: Gaz - System, inzynieria.com

Wróć do poprzedniej strony