Gaz-System: Rozpoczynają się prace projektowe dla połączenia gazowego Polska – Słowacja

Rozpoczęły się prace projektowe połączenia Polska - Słowacja, w ramach którego powstanie gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Strachocina - Granica RP - poinformował Gaz-System.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna realizację interkonektora gazowego Polska – Słowacja. W ramach projektu po polskiej stronie zostanie wybudowany gazociąg Strachocina – Granica RP o średnicy DN 1000 mm i długości ok. 58 km oraz węzeł, stacja pomiarowa i tłocznia w Strachocinie.

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji. Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. i Eustream – operator słowackiego systemu przesyłowego. Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją stanowi istotny element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego jest Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA. Opracowanie dokumentacji projektowej, które zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę, planowane jest w 2017 roku.

Decyzją Komisji Europejskiej z października 2013 roku połączenie międzysystemowe ze Słowacją otrzymało status projektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI / Project of Common Interest). Przyznanie statusu PCI oznacza objęcie projektu  najlepszymi praktykami  w ramach procesu wydawania pozwoleń, w zakresie określonym w Rozporządzeniu (UE) 347/2013.

Dodoatkowo, w dniu 29 października 2014 roku, Komisja Europejska opublikowała listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z europejskiego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF – „Łącząc Europę”). Projekt połączenia PL-SK otrzymał dofinansowanie na prace studialne i projektowe w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Obecnie finalizowane są prace związane z podpisaniem umowy na dofinansowanie na kwotę 4,6 mln EUR - do podziału pomiędzy GAZ-SYSTEM S.A.  i Eustream.

Wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej stanowi część kolejnego etapu rozwoju polskiego systemu przesyłowego. GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

23.04.2015 r.

źródło: Gaz - System

Wróć do poprzedniej strony