GeoLOG - zasoby danych geologicznych, mapy i informacje o wynikach badań

Ogromne zasoby danych geologicznych, mapy i informacje o wynikach badań Państwowego Instytutu Geologicznego, są na wyciągnięcie ręki. Całkowicie za darmo, bez logowania i hasła! Wystarczy wziąć telefon czy tablet i skorzystać z nowej aplikacji GeoLOG. Największy w Polsce zbiór danych cyfrowych z różnych dziedzin geologii i nauk pokrewnych jest gromadzony i udostępniany przez Państwowy Instytut Geologiczny w Centralnej Bazie Danych Geologicznych (CBDG). Większość z nich to dane przestrzenne.

Ze względu na stały i szybki wzrost popularności urządzeń mobilnych, który w wielu obszarach zastosowań prowadzi do zjawiska efektywnego wspomagania lub wręcz wypierania klasycznych komputerów, w 2013 r. w ramach projektu CBDG utworzono mobilną aplikację Geologia, umożliwiającą przeglądanie danych geologicznych i map na ekranie tabletu lub telefonu. Doświadczenia zebrane podczas użytkowania tej aplikacji oraz szybki postęp technologiczny w dziedzinie oprogramowania urządzeń mobilnych umożliwiły nam zbudowanie nowego jakościowo produktu, jakim jest aplikacja GeoLOG.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji GeoLOG - jest dostępna pod adresem: m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg/

Poprzez wzrost efektywności działania oraz nowe funkcjonalności GeoLOG w znacznym stopniu poszerza możliwości dostępu do danych. Lista zmian i udoskonaleń, jakie wprowadzono w aplikacji, jest długa, ale tak naprawdę dopiero codzienne użytkowanie pokazuje wygodę tego narzędzia.

Główne innowacje wdrożone w aplikacji GeoLOG:

 • Podział zgromadzonych informacji na bloki tematyczne, ułatwiający poruszanie się w mnogości warstw informacyjnych
 • Łatwo dostępna informacja o przeglądanych zestawach mapowych
 • Wybór mapy podkładowej spośród zestawu 8 różnych kompozycji
 • Wyszukiwanie lokalizacji na mapie poprzez wpisywanie nazw geograficznych, np. Babia Góra lub adresów, takich jak Warszawa, ul. Rakowiecka 4
 • Nowatorski mechanizm ułatwiający zaznaczanie małych obiektów na ekranie, wykorzystujący efekt powiększania promienia zasięgu zaznaczania w zależności od długość trwania naciśnięcia ekranu palcem (lub myszki w wersji desktopowej)
 • Możliwość przenoszenia się wprost z wybranego na mapie obiektu do innych dedykowanych aplikacji dziedzinowych prezentujących szczegółowe dane o danym obiekcie
 • Wysokiej jakości objaśnienia do map (legenda), generowane dynamicznie z wykorzystaniem standardu SVG zamiast stosowanych dotychczas statycznych plików grafiki rastrowej o słabszej jakości
 • Dodanie funkcji edycyjnych umożliwiających stawianie na mapie własnych znaczników, opisywanie ich i wzbogacanie treści w dokumentację fotograficzną lub filmową
 • Rejestrowanie trasy przebytej w terenie, łącznie z dodanymi znacznikami
 • Kolekcjonowanie własnych kompozycji mapowych na swoim urządzeniu (telefonie, tablecie, komputerze), w zakładce „Moje mapy”, jak również zapisywanie ich w postaci plików do użycia w późniejszym czasie na innym sprzęcie
 • Optymalizacja prędkości pobierania map z serwera poprzez umożliwienie przełączania trybu wyświetlania map z PNG na JPG. Pliki JPG mają mniejszą objętość i mogą być szybciej przesyłane przez sieć, jednak nie pozwalają na efektywne wykorzystywanie przezroczystości, stąd znajdują zastosowanie jedynie w tych przypadkach, kiedy użytkownik korzysta tylko z jednej warstwy informacyjnej. W przypadku złożonych kompozycji mapowych, składających się z wielu warstw, niezbędne jest stosowanie plików PNG, które zachowują przezroczystość (domyślne ustawienie w aplikacji).
 • Coś, czego okiem zwykłego użytkownika nie da się zauważyć – lepszy i wydajniejszy sposób komunikacji użytkownika z serwerem. Dotychczasowy sposób pobierania map za pomocą usługi WMS zastąpiono usługą REST, co w efekcie zwiększyło prędkość wczytywania map.

Poza nowymi możliwościami GeoLOG zachowuje funkcjonalności znane z wcześniejszej aplikacji Geologia, między innymi takie jak:

 • Lokalizacja w terenie za pomocą GPS i sygnału z sieci GSM
 • Publikowanie swoich map w popularnych portalach społecznościowych lub przesyłanie linków do map e-mailem
 • Wczytywanie dowolnych dodatkowych map za pomocą usług sieciowych WMS
 • Możliwość korzystania z aplikacji na standardowych komputerach

Aplikacja GeoLOG zawiera także 13 grup tematycznych danych geologicznych:

Każda z grup tematycznych zawiera po kilka warstw, które często mają liczne podwarstwy. Są one generowane z 67 usług REST. Łącznie z warstwami podkładowymi aplikacja zawiera ponad 250 warstw informacyjnych.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że GeoLOG jest pierwszą aplikacją, jaka powstała z wykorzystaniem uruchomionego w PIG-PIB systemu do ciągłego wytwarzania oprogramowania. Środowisko to zostało wdrożone w ramach projektu CBDG niejako przy okazji budowy tej aplikacji. Głównymi elementami składowymi tej swoistej „fabryki oprogramowania” są repozytoria kodu źródłowego, takie jak: SVN, Bitbucket, Github, systemy kontroli wersji: TortoiseSVN, Git, SourceTree, ponadto System śledzenia zagadnień, czyli tzw. bugtracker oraz Jenkins – spinające wszystko w efektywnie funkcjonującą całość narzędzie do automatycznego testowania i budowania aplikacji. Ten nowy sposób produkcji oprogramowania porządkuje sam proces wytwórczy i ułatwia wdrażanie kolejnych wersji nowego oprogramowania.

Zainteresowanych pierwszą aplikacją mobilną CBDG - Geologia odsyłamy do artykułu:

Mapy geologiczne zawsze pod ręką – w telefonie, na tablecie i w terenie 

Tekst: Wojciech Paciura, PIG-PIB

Wróć do poprzedniej strony