PGNiG zamknęło unijne finansowanie budowy KPMG Kosakowo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamknęło finansowanie budowy czterech komór podziemnego magazynu gazu Kosakowo ze środków Unii Europejskiej w wysokości ok. 115,4 mln złotych - donosi serwis cire.pl. Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu [KPMG] Kosakowo znajduje się nad Bałtykiem na obszarze województwa pomorskiego w powiecie puckim, w gminie Kosakowo.

KPMG Kosakowo powstaje w obrębie permskiego pokładowego złoża soli kamiennej Mechelinki, leżącego w zachodniej części syneklizy perybałtyckiej. Kawerny ługowane są w  pokładzie najstarszej soli kamiennej o względnie stałej miąższości 170-200, m, zalegającego od głębokości ok. 970 m p.p.t.

PGNiG zrealizowało projekt budowy kawernowego podziemnego magazynu gazu Kosakowo współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet X Bezpieczeństwo Energetyczne. spółfinansowana przez UE część całego projektu budowy KPMG Kosakowo zakładała budowę magazynu o łącznej pojemności czynnej 100 mln m sześc., planowaną do realizacji w latach 2007-2014 r. Udało się uzyskać większą pojemność, tj.119 mln m sześc. - informuje cire.pl.

Unijna część projektu obejmowała: budowę czterech komór magazynowych wraz z wykonaniem czterech otworów wiertniczych, budowę instalacji napowierzchniowej do zatłaczania i odbioru gazu z magazynu, przyłączenie do sieci przesyłowej OGP Gaz-System oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, zakres realizacji projektu obejmował budowę instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej. Planowany koszt realizacji projektu to ok. 514,1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania to ok.115,4 mln zł.

Jak czytamy w cire.pl, dalsza budowa magazynu obejmuje zakończenie budowy w 2022 roku klastrów A i B obejmujących wykonanie 10 komór, dzięki temu pojemność czynna magazynu ma wzrosnąć co najmniej 250 mln m sześc. oraz budowę klastrów C i D – obecnie w fazie projektowej.

16.04.2015 r.

źródło: cire.pl

zdjęcia: ww.osm.pgnig.pl

Wróć do poprzedniej strony