V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

V Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego odbędzie się w dniach 20 - 21 kwietnia 2016 roku w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. Hasło przewodnie Kongresu brzmi: Gaz ziemny w polityce energetycznej Polski.

Kongres otworzy Sesja inauguracyjna pt. „Polityka energetyczna Polski  – bilans 25-lecia”. W trakcie Kongresu przedstawiona zostanie również rola gazu ziemnego w  polityce  energetycznej  Unii  Europejskiej  (kontekst krajowy).  W drugim dniu Kongresu odbędą się Panele dyskusyjne w następującej tematyce:

  • Bilans otwarcia – rynek energii w perspektywie 2050 roku
  • Krajowy rynek gazu ziemnego – liberalizacja i bezpieczeństwo

Kongres i zakończy się przyjęciem Uchwały V KPPG. 

W Kongresie wezmą udział znani eksperci branży gazowniczej, jak również przedstawiciele organów UE, Parlamentu, urzędów centralnych, uczelni wyższych i stowarzyszeń technicznych.

Organizatorem Kongresu jest Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Strona internetowa wydarzenia