VI Konferencja Naukowo – Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016

VI Konferencja Naukowo – Techniczna ENERGETYKA GAZOWA 2016

20 – 22 kwietnia 2016, Jura Krakowsko-Częstochowska

Organizator: Instytut Techniki Cieplnej oraz Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Celem konferencji jest wymiana informacji oraz merytoryczna dyskusja w zakresie możliwości technologicznych, uwarunkowań ekonomicznych, efektywności energetycznej i ekologicznej oraz użyteczności społecznej większego wykorzystania gazu w energetyce, przemyśle i gospodarce komunalnej.

Tematyka

  • Energetyczne wykorzystanie paliw gazowych
  • Pozyskiwanie paliw gazowych
  • Dystrybucja i magazynowanie paliw gazowych
  • Zagadnienia ekonomiczne w gazownictwie i energetyce gazowej

 

Strona internetowa konferencji: eg2016.polsl.pl