Warsztaty "Formalno-prawne aspekty związane z zakończeniem eksploatacji kopalin ze złóż"

PIG-PIB zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. Formalno-prawne aspekty związane z zakończeniem eksploatacji kopalin ze złóż.

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone formalno-prawnym aspektom związanym z zakończeniem eksploatacji kopalin ze złóż.

Wykłady poprowadzą eksperci z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Szkolenie odbędzie się 16 września 2014 r. (wtorek) o godz. 9:45, w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, w sali nr 15 i 16, Gmach im. Józefa Morozewicza (wejście od ul. Wiśniowej).

Warsztaty przeprowadzone zostaną w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „Geologia Samorządowa” - serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚIGW.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres e-mail: kamilla.olejniczak@pgi.gov.pl do dnia 5 września 2014 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Informacji udziela: dr Kamilla Olejniczak, tel. 500 162 004

25.08.2014 r.

autor: Kamilla Olejniczak