Węglowodory

1. Chemiczne związki organiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru, są podstawowym składnikiem ropy naftowej i gazu ziemnego.

2. Ropa naftowa, gaz ziemny oraz ich naturalne pochodne, a także metan występujący w złożach węgla kamiennego, z wyjątkiem metanu występującego jako kopalina towarzysząca.

źródło: Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Subskrybuj RSS - Węglowodory