XII Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki, 20-25 maja 2014 r., Gdańsk

Wydarzenie

XII Bałtycki Festiwal Nauki

Termin

20-25 maja 2014 r.

22 maja 2014 r. g. 9.00 - wykład, warsztaty i wystawa na temat gazu łupkowego w Oddziale Geologii Morza PIG-PIB

Lokalizacja

Oddział Geologii Morza PIG - PIB, ul. Kościerska 5, Gdańsk - wykład, warsztaty i wystawa na temat gazu łupkowego

pozostałe wydarzenia -informacje na stronie internetowej Festiwalu

Organizator

Bałtycki Festiwal Nauki, ul. Armii Krajowej 111, pok. V, 81-824 Sopot

Oddział Geologii Morza PIG-PIB, ul. Kościerska 5, Gdańsk

Opis

Bałtycki Festiwal Nauki jest cykliczną imprezą popularno-naukową organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane.

Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia począwszy od przedszkola. Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania.

Program

Program znajduje sie na stronie internetowej Festiwalu.

22 maja 2014r.  (czwartek) od 9:00: "Czy gaz z łupków jest szansą dla Polski?" prowadzenie dr Mirosław Lidzbarski. Prezentacja multimedialna, warsztaty i wystawa dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Prezentacja przybliży warunki występowania gazu łupkowego w Polsce, sposoby poszukiwania i eksploatacji oraz ochronę środowiska w procesie pozyskiwania gazu łupkowego. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość analizy korzyści i zagrożeń związanych z procesem poszukiwania gazu łupkowego. Celem wystawy jest przybliżenie metod poszukiwania gazu łupkowego.

Opłaty

Wstęp bez opłat

Kontakt

Kontakt w sprawie wydarzenia: "Czy gaz z łupków jest szansą dla Polski?": tel. 58 554 29 09, e-mail: urszula.paczek@pgi.gov.pl

Kontakt w pozostałych sprawach dotyczących Festiwalu: dr Tadeusz Zaleski - pełnomocnik Rady Rektorów Województwa Pomorskiego ds. Festiwalu Nauki, Uniwersytet Gdański, Dom Studencki nr 7, (wejście od strony Wydziału Ekonomicznego), ul. Armii Krajowej 111, pok. V, 81-824 Sopot

tel. 58 523 12 08 lub 58 523 10 00 w. 12 08 oraz (+48) 725 99 11 93, faks 58 523 12 52

e-mail: festiwal@univ.gda.pl

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie 22 maja 2014 r.  (czwartek) od 9:00: "Czy gaz z łupków jest szansą dla Polski?":

do 18 maja 2014 r. tel. 58 554 29 09,

e-mail: urszula.paczek@pgi.gov.pl

Strona wydarzenia

Bałtycki Festiwal Nauki