XII Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO - EKO - TECH

Wydarzenie

Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO - EKO - TECH "Geologia 2014"

Termin

8-9 maja 2014 r.

Uroczyste otwarcie targów nastąpi 8 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

Lokalizacja

Warszawa, ul. Rakowiecka 4 (wejście od ul. Wiśniowej)

Organizatorzy

Organizator targów: Zarząd Targów Warszawskich SA

Organizator konferencji: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB

Opis

Targi GEO - EKO - TECH są cykliczną imprezą mającą na celu promocję najnowszych technologii, usług oraz sprzętu, które mogą być wykorzystane do poszukiwania i eksploatacji złóż, realizacji inwestycji hydrogeologicznych i hydrotechnicznych, planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury oraz ochrony środowiska.

W czasie Targów przewidziane zostały 2 konferencje, które odbędą się w gmachu Muzeum Geologicznego (sale 15 i 16):

  • 8 maja 2014 r. - "REALNE I POTENCJALNE ZAPLECZE SUROWCOWE POLSKI"
  • 9 maja 2014 r. - "GEOLOGIA i INNOWACJE"

W trakcie konferencji zostaną wygłoszone referaty poruszające tematykę węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych:

  • 8 maja 2014 r. (czwartek) godz. 11.40 - 12.10 - "Węglowodory - złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne", PGNiG SA
  • 9 maja 2014 r. (piątek) godz. 11.00 - 11.20 - "Zastosowanie nowoczesnych metod mikroskopii SEM/FIB oraz badań geochemicznych w analizie niekonwencjonalnych złóż węglowodorowych", dr inż. Łukasz Nieradko, Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+
  • 9 maja 2014 r. (piątek) 11.40 - 12.00 - "High technologies as a key to shale gas and oil resources / High - tech products play key role in exploatation of shale gas and oil", Denis McKee, CEO and President, United Oilfield Services

Rejestracja udziału: strona internetowa

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polskie Towarzystwo Geologiczne oraz NFOŚiGW.

Opłaty

Wstęp na Targi oraz towarzyszące im konferencje jest bezpłatny

Kontakt

Zarząd Targów Warszawskich SA, tel. 22 849 - 60 06 wew. 128, 664 307 195, e-mail: geologia@ztw.pl

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Sekcja Promocji, tel. 22 45 92 338, 22 452 174, e-mail: anna.baginska@pgi.gov.pl

Rejestracja

Rejestracja odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej

Strona wydarzenia

www.geologia.ztw.pl