XV Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych "Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii"

XV Konferencja Doktorantów i Młodych Uczonych "Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii". Pod patronatem Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Szklarska Poręba, 20-22 maja 2015 r.

Doktoranci oraz pracownicy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej zapraszają na jubileuszową XV Konferencję Doktorantów i Młodych Uczonych, która odbędzie się w Szklarskiej Porębie w dniach 20-22 maja 2015 r.

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym „Radość” Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie.

Program naukowy XV Konferencji Doktorantów i Młodych Uczonych skupiać się będzie wokół trzech paneli tematycznych:

  1. Górnictwo (problemy zabezpieczenia, ochrony i wykorzystania pozostałości dawnych robótgórniczych, górnictwo podziemne, górnictwo odkrywkowe, przeróbka kopalin i odpadów, maszyny górnicze, transport kopalniany, ekonomika w górnictwie, aerologia górnicza, wentylacja i klimatyzacja kopalń)
  2. Nauki o Ziemi i Kosmosie (geologia, hydrogeologia, ochrona środowiska, surowce pozaziemskie, wody podziemne i lecznicze, inżynieria i ochrona środowiska, geoturystyka)
  3. Geoinformatyka (geodezja górnicza, GIS, fotogrametria i teledetekcja, modelowanie geodanych)

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji muszą wypełnienić Karte Zgłoszeniową (dostępną na stronie Konferencji) i przesłanie jej pod adres kdimu@pwr.wroc.pl.

Opłata konferencyjna (z VAT) wynosi 700 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie Konferencji.