XV Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Gazu 2015"

XV Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Gazu 2015" 22-24 czerwca 2015 r.

Opis

Konferencja dotyczyć będzie m.in. zagadnień: polityki energetycznej w zakresie gazownictwa, bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, uwarunkowań rozwoju rynku gazu, giełdy gazu w Polsce i UE, aspektów formalno-prawnych w obrocie gazem,     sieci przesyłowych i instalacji gazowych, bezpieczeństwa procesowego oraz niezawodności systemów gazowniczych, znaczenia magazynów gazu w jego obrocie, porównania gazu z innymi nośnikami energii (energią elektryczną, ciepłem sieciowym, energia ze źródeł odnawialnych), itp.

Obrady dotyczyć będą następujących zagadnień:polityka energetyczna w zakresie gazownictwa,

 • bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw gazu do Polski,
 • uwarunkowania rozwoju rynku gazu,
 • giełda gazu w Polsce i UE,
 • aspekty formalno-prawne w obrocie gazem,
 • sieci przesyłowe i instalacje gazowe,
 • bezpieczeństwo procesowe oraz niezawodność systemów gazowniczych,
 • znaczenie magazynów gazu w jego obrocie,
 • sterowanie i automatyka w instalacjach gazowniczych,
 • rola URE we wspieraniu rozwoju rynku gazu,
 • rynki: LNG, CNG i klimatyzacji,
 • elektrociepłownie gazowo-parowe, turbiny i silniki gazowe,
 • użytkowanie gazu przez dużych, małych i średnich odbiorców,
 • gaz a inne nośniki energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, energia ze źródeł odnawialnych),
 • przedsiębiorstwa multienergetyczne na rynku gazu,
 • źródła pozyskiwania funduszy na inwestycje związane z wykorzystaniem gazu ziemnego,
 • system CRM w obrocie gazem,
 • nowoczesne zarządzanie w gazownictwie,
 • nowe metody badań rynku i pozyskiwania klientów.

Termin

22 - 24 czerwiec 2015

Miejsce

Nałęczów

Organizator

Redakcja "Rynku Energii"

Strona wydarzenia

XV Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Gazu 2015"