Dania: wiercenia poszukiwawcze za gazem łupkowym rozpoczną się wiosną 2015 r.

Poszukiwania gazu łupkowego w Danii są opóźnione w stosunku do pierwotnego harmonogramu i rozpoczną się dopiero wiosną 2015 r. Prace prowadzić będzie francuski koncern Total E&P Denmark B.V, który poinformował o problemach z produkcją odpowiedniej wiertnicy.

Wcześniej firma zapowiadała rozpoczęcie wierceń w grudniu 2014 r. Jednocześnie poinformowano, że pierwszy zabieg szczelinowania hydraulicznego zostanie wykonany w Danii dopiero w 2016 r.

Według U.S. Energy Information Administration zasoby gazu łupkowego w Danii mogą wynosić 910 miliardów m3.

Wobec zakazu wydanego na poszukiwanie gazu łupkowego we Francji, koncern Total stał się jedną z najbardziej aktywnych firm w innych częściach Europy, starając się powtórzyć amerykański boom łupkowy. W 2010 r. koncern uzyskał w Danii dwie koncesje poszukiwawcze. Obecnie firma Total posiada 80% udziałów w koncesjach, a 20% należy do państwowego operatora Nordsøfonden. Grupa ma 6 lat na rozpoznanie potencjału gazu łupkowego na terenach objętych licencją poszukiwawczą.

Koncesje na poszukiwania gazu łupkowego w Danii (źródło: www.energy-pedia.com)

Jednocześnie, Duńska Agencja Przyrody (Naturstyrelsen) przygotuje w 2015 roku specjalny raport, w którym określi potencjalne zagrożenia dla środowiska podczas stosowania metody szczelinowania hydraulicznego. Wyniki niezależnych badań ułatwią Agencji, będącej częścią Ministerstwa Środowiska, informowanie duńskiej opinii publicznej o możliwych zagrożeniach związanych z metodą szczelinowania.  Duńczycy są generalnie przeciwni rozwojowi projektu poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego.

Duńczycy odwiedzali też Polskę w celu poznania specyfiki prac rozpoznawczych gazu ziemnego z formacji łupkowych.

Przeczytaj też o polsko - duńskich związkach geologiczno - geopolitycznych.

5.02.2015 r.

źródło: Reuter, energy-pedia.com

abar

Wróć do poprzedniej strony