Firma Total walczy o prawo do poszukiwania gazu z łupków we Francji

Jak donosi biznesalert.pl, francuski koncern Total konsekwentnie walczy o prawo do prowadzenia poszukiwań gazu z łupków we Francji. Firma procesuje się z francuskimi władzami w sprawie możliwości wykonania prac badawczych w rejonie miejscowości Monteliamar na południu kraju. Jeśli wygra, to kolejny raz spróbuje przekonać rząd o konieczności wydobycia gazu z łupków we Francji. 

Sąd administracyjny Cergy-Pontois ma podjąć decyzję w tej sprawie pod koniec stycznia 2016 r. Byłby to dopiero pierwszy krok na drodze ku rozpoczęciu poszukiwań błękitnego surowca. Francuskie organizacje ekologiczne wzywają bowiem do protestów przeciwko działaniom firmy Total.

Prezes firmy Patrick Pouyanné skomentował całą sytuację następująco: - Nie chcemy forsować na siłę szczelinowania hydraulicznego. Jeśli francuscy obywatele nie wesprą eksploracji łupków, to nie będziemy się tym tematem zajmowali. Jednakże, jestem gotów do poszukiwania kompromisu. I jeśli sąd w Cergy-Pontois podejmie decyzję na naszą korzyść, to będę omawiał z francuskimi władzami te kwestie i może uda się znaleźć kompromis.

Puyanne zwrócił także uwagę na inny aspekt problemu: Obecnie prowadzone są dyskusje na temat tego, czy Francja powinna eksploatować swoje złoża łupkowe. Ale na początku powinniśmy otrzymać informacje, jaka jest wielkość naszych zasobów. A dla prowadzenia odpowiednich badań potrzebujemy zgody państwa. Nie chcę inwestować w projekt, który Francuzi postrzegają jako przerażający.

Od 2011 roku obowiązuje we Francji moratorium na poszukiwanie gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego.  Francuskie władze odrzuciły możliwość poszukiwania i wydobywania tego surowca we Francji i zapewniały opinię publiczną, że to sprawa zamknięta i nieaktualna. 

We Francji złoża gazu i ropy z łupków mogą znajdować się w basenie paryskim oraz w basenie południowo-wschodnim. W basenie paryskim jako gazo- i roponośne wytypowano łupki, piaskowce i węgiel permsko-karbońskie oraz łupki dolnojurajskie. Skały basenu paryskiego znajdują się najprawdopodobniej w oknie generowania ropy i można zakładać, że są nasycone ropą łupkową. W basenie południowo-wschodnim najbogatsze w materię organiczną są łupki jury dolnej (średnio około 2% TOC) zalegające na głębokościach od 1000 do 4900 m. W basenie tym można spodziewać się występowania gazu ziemnego w łupkach, gdyż ich dojrzałość termiczna jest wysoka i wynosi od 1,3 do ponad 1,7% Ro.

Wielu francuskich polityków, głównie lewicowych, jest zdeklarowanymi przeciwnikami poszukiwań i wydobycia gazu z łupków. Natomiast część prawicowych polityków jest zwolennikami łupków. We wrześniu 2012 roku François Hollande zobowiązał się, że odrzuci wszystkie prośby o pozwolenia na szczelinowanie w ciągu całej swojej kadencji. W lipcu 2013 roku podtrzymał to postanowienie, oznajmiając: "Nie będzie zabiegów szczelinowania we Francji, póki jestem prezydentem".

Elektorat jest również podzielony w tej kwestii. Według sondaży 44 procent respondentów zdecydowanie sprzeciwia się poszukiwaniom gau z łupków i tyle samo osób popiera tą ideę. 31 procent ankietowanych stwierdziło, że poparłoby wydobycie gazu z łupków, jeśli pozostałe państwa europejskie zrobiłyby to samo.

W 2015 roku przez Francję przetoczyła się fala dyskusji na temat gazu z łupków. Media poinformowały, że francuski rząd zamówił raport poświęcony technologiom alternatywnym, które mogłyby zastąpić szczelinowanie hydrauliczne. 

25.01.2016 r.

źródło: biznesalert.pl, www.french-news-online.com

Wróć do poprzedniej strony