Niemcy: Można szczelinować, ale pod określonymi warunkami

Jak poinformował serwis wnp.pl, rząd Niemiec przyjął w środę projekt ustawy o wydobyciu gazu łupkowego, w którym dopuszcza stosowanie metody szczelinowania hydraulicznego. Obwarowane zostało to jednak szeregiem warunków.

Będzie to pierwsza ustawa w Niemczech, regugulująca prawnie kwestie związane z gazem łupkowym. Zacznie obowiązywać prawdopodobnie od 2016 roku.

"- W Niemczech nie można tak po prostu zakazać jakiejś technologii" - powiedziała mediom Barbara Hendricks, minister ochrony środowiska w rzędzie Niemiec. Całkowity zakaz poszukiwania i wydobycia gazu z łupków byłby z powodów konstytucyjnych niemożliwy. A tego właśnie domagały się organizacje ekologiczne oraz partia samej pani minister, notabene - zdeklarowanej przeciwniczki gazu łupkowego. Jak podkreśliła minister, projekt ustawy ogranicza możliwość szczelinowania na tyle, na ile było to możliwe, aby wykluczyć zagrożenia dla człowieka i środowiska.

Według dotychczas obowiązujących w Niemczech przepisów poszukiwania gazu łupkowego dopuszczalne były wyłącznie na głębokości poniżej 3 tysięcy metrów. Nowa ustawa umozliwi poszukiwnia błękitnego surowca także w płytszych warstwach geologicznych. Po wejściu ustawy w życie, prawdopodobnie od 2016 roku, możliwe będą poszukiwania - na razie do celów naukowych - w płytszych częściach ziemi.

Ale są też określone warunki, które ograniczają stosowanie szczelinowania hydraulicznego. Pod szczególną ochroną znajdą się obszary stanowiące zbiorniki wody pitnej i źródła wód leczniczych. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę będzie kolejnym warunkiem wydania pozwolenia na szczlinowanie. Natomiast w regionach w regionach szczególnie wrażliwych na ewentualne zanieczyszczenia szczelinowanie będzie zabronione.

Inny zapis projektu ustawy mówi o powołaniu komisji ekspertów, która wyda zezwolenia na wydobycie gazu łupkowego po 2018 roku. Jednak przepis ten będzie poddawany dalszej dyskusji, gdyż istnieje obawa, że członkowie komisji wydawaliby decyzje pod presją koncernów energetycznych.

Jak donosi serwis wnp.pl, w Niemczech obowiązuje obecnie tymczasowe moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków. Firmy mogą teoretycznie starać się o pozwolenie na wiercenia na drodze sądowej.

Przeciwko projektowi ustawy protestowało w Berlinie kilkuset przeciwników szczelinowania. Całkowitego zakazu szczelinowania domagają się także partie opozycyjne - Zieloni i Lewica - informuje wnp.pl.

1.04.2015 r.

źródło: wnp.pl

Wróć do poprzedniej strony