O łupkach z europosłami

Dnia 15 października 2014 r. w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli odbyło się spotkanie poświęcone gazowi z łupków, w którym udział wzięli polscy europosłowie aktywni w komisjach parlamentarnych zajmujących się tym tematem oraz ich doradcy i asystenci. Spotkanie zorganizowali wspólnie: Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli.

W ramach spotkania zaprezentowano pracującym w Parlamencie Europejskim słuchaczom podstawowe kwestie związane z geologicznymi i środowiskowymi aspektami poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów oraz przybliżono zakres i wyniki badań prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska omówili stan prac w Polsce za gazem ziemnym z formacji łupkowych oraz zmiany prawne w Polsce w tym zakresie. Reprezentant GDOŚ przedstawił główne założenia i dotychczasowe wyniki projektu dotyczącego monitoringu środowiska na 7 poligonach badawczych, gdzie trwają poszukiwania gazu. Dodatkowo zaprezentowano także wytyczne dotyczące ochrony środowiska podczas prac prowadzonych przez koncesjonariuszy i listę wymogów prawno-administracyjnych stawianych firmom z sektora naftowo-gazowego na poszczególnych etapach prac.

Na koniec spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji o podejściu innych państw członkowskich do poszukiwania i wydobycia gazu z łupków oraz dotychczasowej i planowanej aktywności instytucji unijnych w zakresie gazu z łupków. Ostatnie zagadnienie jest szczególnie istotne w odniesieniu do debaty toczącej się wokół zaleceń Komisji Europejskiej. Zalecenia przedstawione 22 stycznia 2014 roku dot. podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego (2014/70/UE). Polska jako zdecydowany lider poszukiwań  gazu ziemnego z formacji łupkowych wśród państw UE, jeden z niewielu krajów europejskich gdzie toczą się prace rozpoznawcze i jedyny kraj gdzie prowadzi się na taką skalę pogłębione badania wpływu prac rozpoznawczych na środowisko jest najlepiej predysponowana do oceny wytycznych przedstawionych przez KE. Spotkanie miało na celu m.in. przekazanie polskim posłom wiedzy jaką dysponuje polska administracja w tym zakresie.   

źródło: lupki.mos.gov.pl, afal

17.10.2014 r.

 

 

Wróć do poprzedniej strony