Polska delegacja na targach Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG)

W dniach 19 – 22 czerwca 2016 r. w Calgary w Kanadzie odbyły się doroczne targi Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG - American Association of Petroleum Geologists). Targi AAPG są największymi na świecie targami naftowymi skupiającymi geologów, geofizyków i inżynierów z branży upstream, reprezentujących przemysł, administrację i naukę. W tym prestiżowym wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB i Ministerstwa Środowiska. 

Polscy delegaci podczas targów odbyli kilkadziesiąt rozmów i oraz spotkań dotyczących tematyki poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów w Polsce i poza jej granicami. Zagadnienia dotyczyły głównie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, w tym gazu ziemnego z formacji łupkowych, gazu zamkniętego (ang. tight gas) oraz metanu pokładów węgla (ang. CBM – Coal-Bed Methane). Rozmowy te wchodziły w zakres działalności informacyjnej Państwowej Służby Geologicznej o strategicznych surowcach w Polsce.

Zainteresowanie stanem poszukiwań metanu z pokładów węgla kamiennego wiąże się z niedawną aktywnością badawczą PIG – PIB nad tym cennym źródłem energii. Podczas spotkań poruszano także sprawy udziału amerykańskich firm w badaniach nad CBM wydobywaniem metanu ze złóż węgla w Polsce, co miało miejsce pod koniec XX w. Jest zatem szansa na odnowienie współpracy w tej dziedzinie.

Wspólne stoisko targowe z Ministerstwem Środowiska umożliwiło zaprezentowanie potencjału zasobowego węglowodorów w Polsce i możliwości badawczych PIG – PIB oraz przedstawienie regulacji prawnych dotyczących koncesjonowania wraz z ofertą poszczególnych pakietów koncesyjnych.

Członkowie polskiej delegacji zachęcali do inwestowania w poszukiwania złóż węglowodorów w Polsce, informowali o zbliżającym się przetargu koncesyjnym, perspektywach udokumentowania nowych złóż, dotychczasowych efektach poszukiwań złóż niekonwencjonalnych, statusie prac poszukiwawczych oraz aktualnym stanie wiedzy na temat rozpoznania złóż gazu i ropy z formacji łupkowych.

Na targach wyłoszona została prezentacja „Reef Constructors of the Wuchiapingian Jablonna Buildup (Western Poland)”, której autorami byli T.M. Peryt, P. Raczyński i D. Peryt oraz zaprezentowano poster „Carpathian Foredeep Basin (Miocene, Poland and Ukraine): Significance of Evaporative Deposition”, autostwa T.M. Peryta i D. Peryt. Zarówno prezentację, jak i poster przedstawił prof. Tadeusza Peryt z PIG - PIB.

Przedstawiono także poster pt. „Factors Limiting REservoir Quality of Pericratonic Silurian Shales in Poland – New Evidence From Cores in Lublin Basin” - A. Buniak, A. Kędziora, M. Paszkowski, S.J. Porębski, J. Zacharski, zaprezentowany przez prof. Szczepana Porębskiego, reprezentującego firmę Orlen Upstream i Akademię Górniczo Hutniczą.

18.07.2016 r.

Tekst: Ireneusz Dyrka, Marcin Janas, Maja Kowalska, Paweł Pietrzykowski

Wróć do poprzedniej strony