Wielka Brytania: czy mieszkańcy dostaną prowizję za wydobycie gazu łupkowego?

Rząd Wielkiej Brytanii rozważa przekazanie części opłat za przyszłe wydobycie gazu łupkowego mieszkańcom sąsiadującym z terenami eksploatacji. Byłby to system oparty o rozwiązania funkcjonujące obecnie w USA.

Theresa May, nowa premier Wielkiej Brytanii, ogłosiła plan zwiększenia przyszłych wpływów z wydobycia gazu łupkowego dla mieszkańców terenów sąsiadujących z wiertniami. Według szacunków, potencjalna maksymalna wypłata mogłaby wynosić kilka - kilkanaście tysięcy funtów na gospodarstwo domowe. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dopłaty miały otrzymywać jedynie lokalne władze i społeczności. 

Proponowane rozwiązanie jest podobne do tego, które obowiązuje obecnie w USA, gdzie prywatni właściciele nieruchomości otrzymują prowizje od firm wydobywczych. Obowiązuje tam zasada, że wszystko, co znajduje się pod powierzchnią terenu, należy do właściciela gruntu (może nim być rząd federalny, stany, firmy, osoby fizyczne, stowarzyszenia, itd.). Opłaty są obliczane od wartości sprzedanych produktów pochodzących z danej lokalizacji.

W Wielkiej Brytanii wydzielono dwa regiony poszukiwań złóż gazu i ropy z łupków: region północny, gdzie celem są łupki karbońskie basenu pennińskiego oraz region południowy, gdzie występują dolnojurajskie łupki basenów Wessex i Weald. Charakterystyczna dla Wielkiej Brytanii jest skomplikowana budowa geologiczna basenów łupkowych, która znacznie utrudnia i zwiększa ryzyko poszukiwań.

Prace poszukiwawcze za gazem łupkowym w Wielkiej Brytanii zostały praktycznie wstrzymane w 2011 roku, gdy zaczęto wiązać trzęsienia ziemi, które miały miejsce w pobliżu miasta Blackpool z zabiegami szczelinowania wykonanymi w pobliżu. Wstrząsy miały siłę od 1,5 do 2,3 stopni w skali Richtera.

Szczelinowanie pozostaje nadal kontrowersyjną metodą dla wielu aktywistów i grup środowiskowych, którzy aktywnie przeciwstawiają się poszukiwaniom gazu łupkowego. 

Przeczytaj także: Społeczne kontrowersje wokół gazu łupkowego w Europie - Wielka Brytania

12.08.2016 r.

źródło: OilProce.com

Wróć do poprzedniej strony