Wielka Brytania: posłowie przeciwni szczelinowaniu hydraulicznemu?

Jak poinformował Forsal.pl, Komisja Przeglądowa do spraw Środowiska brytyjskiej Izby Gmin wezwała do wprowadzenia moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego.

Zdaniem Komisji stosowanie metody szczelinowania może uniemożliwić przejście z paliw kopalnych na inne nośniki energii. Wydobycie gazu łupkowego stoi - zdaniem Komisji - w sprzeczności z deklarowanym przez rząd dążeniem do redukcji emisji CO2.

Według raportu opracowanego przez Komisję, jedynie równoczesne opracowanie i wdrożenie technologii składowania CO2  pochodzącego ze spalania paliw może umożliwić redukcję emisji dwutlenku węgla. Autorzy raportu zwracają także uwagę na ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i powietrza przez stosowanie szczelinowania hydraulicznego – czytamy w Forsal.pl.

Publikując swój raport, Komisja Przeglądowej do spraw Środowiska wnosi kolejny głos do dyskusji nad wydobyciem gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii. Jak przypomina Forsal.pl, w wyniku wystąpienia drobnych wstrząsów sejsmicznych w rejonach poszukiwań gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii, prace te zostały wstrzymane 3 lata temu. Komisja naukowa powołana przez rząd orzekła jednak wtedy, że stosowanie metody szczelinowania hydraulicznego nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne, zatem poszukiwania gazu łupkowego wznowiono.

27.01.2015 r.

źródło: forsal.pl, cire.pl

Wróć do poprzedniej strony