Wydobycie gazu łupkowego na świecie według Energy Information Administration (EIA)

Amerykańska Agencja do spraw Energii (Energy Information Administration - EIA) prognozuje, że udział gazu łupkowego w ogólnym poziomie wydobycia gazu ziemnego na świecie będzie stale rósł. W 2015 r. w USA gaz łupkowy stanowił ponad 50% całego wydobycia gazu ziemnego. W raporcie „Roczne perspektywy energetyczne 2016 r.”  EIA szacuje, że w 2040 roku gaz łupkowy będzie stanowił aż 75% w wydobyciu gazu ziemnego w USA. Wydobycie gazu ziemnego na świecie wzrośnie z 9,6 mld m3 dziennie w 2015 r. do 15,6 mld m3 w 2040 r. - donosi portal biznesalert.pl.

Biznesalert.pl informuje, że rosnący poziom wydobycia gazu ziemnego w dużej mierze będzie efektem wzrastającego udziału gazu łupkowego. W 2015 roku wydobycie tego surowca wyniosło 1,1 mld m3 dziennie. Według EIA, do 2040 r. eksploatacja gazu łupkowego wzrośnie do poziomu 4,7 mld m3 dziennie. Do grona państw eksploatujących gaz łupkowy należeć będą: USA, Kanada, Chiny, Argentyna, Meksyk i Algieria, zapewniając 70% światowego wydobycia gazu z łupków.

Raport EIA pokazuje też korzystny wpływ usprawnień technologicznych na koszty i wydajność - informuje biznesalert.pl. 

Kanada eksploatuje gaz łupkowy juz od 2008 roku, a w 2040 r. udział wydobycia gazu z formacji łupkowych może sięgnąć 30% wydobycia gazu ziemnego. W Chinach wykonano już ponad 600 odwiertów poszukiwawczych za gazem z łupków, a w 2015 r. wydobywano z nich ponad 14 mln m3 gazu dziennie. Dla porównania, w tym samym okresie w Polsce wykonano jedynie 72 otwory, jednak w żadnym z nich nie rozpoczęto komercyjnej eksploatacji surowca. Chiny, zgodnie z przewidywaniami EIA mają szansę stać się drugim krajem na świecie po USA pod względem ilości wydobycia tego rodzaju gazu - konkluduje biznesalert.pl.

W Argentynie póki co wydobycie gazu z łupków było niewielkie, ale liczne inwestycje zagraniczne dają nadzieję na zmianę sytuacji. Przewiduje się, że wydobycie gazu z łupków w Argentynie do 2040 r. będzie stanowić nawet 75% wydobycia gazu ziemnego w tym kraju.

W Algierii rozpoczęto projekt pilotażowy dla gazu z łupków. Równolegle prowadzone są prace legislacyjne wspomagające te inwestycje.  W planach jest opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego dla sektora gazu łupkowego. Także Meksyk zamierza osiągnąć 75% gazu z łupków w całkowitym wydobyciu "błękitnego surowca". Obecnie trwa rozbudowa infrastruktury przesyłowej dla zwiekszenia importu gazu ze Stanów Zjednoczonych - donosi biznesalert.pl.

23.08.2016 r.

źródło: Energy Information Administration/biznesalert.pl/Teresa Wójcik/Bartłomiej Sawicki

Wróć do poprzedniej strony