Zakaz komercyjnego wydobycia gazu łupkowego w Holandii do 2020 roku

Jako donosi PAP, holenderski rząd zakazał komercyjnego wydobywania gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego do 2020 roku. O przedłużeniu moratorium, obowiązującego pierwotnie do 2017 roku, poinformował minister gospodarki Holandii Henk Kamp.

Wydane wcześniej koncesje na poszukiwanie złóż gazu łupkowego - wcześniej już zawieszone - nie zostaną odnowione. W wydanym komunikacie podkreślono, że pomimo zleconych przez rząd badań, kwestia skutków dla środowiska, które mogą wystapić w wyniku szczelinowania hydraulicznego jest dalej niejasna.

Holendrzy przygotowują aktualnie raport, którego celem będzie ocena możliwości, szans i zagrożeń podczas eksploatacji gazu łupkowego. Wskazane mają być najlepsze lokalizacje w Holandii pod kątem bezpiecznego wydobycia wydobycia gazu łupkowego. Prace nad tą strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (SEA) rozpoczęły się w połowie 2014 roku.

Holandia była do tej pory umiarkowanym entuzjastą wydobycia gazu i ropy z łupków. Co prawda, w 2011 r. holenderska Rada ds. Energii wyraziła swoje poparcie dla eksploatacji gazu z formacji łupkowych, ale dwa lata później, we wrześniu 2013 r. wprowadzono czasowe, 18-miesięczne moratorium na poszukiwania. Duży wpływ na taką decyzję miały obawy społeczne o potencjalny wpływ pozukiwań na środowisko - 40% Holendrów było przeciwnych wydobyciu gazu łupkowego, ale w regionach o największym potencjale poszukiwawczym odsetek ten wynosił już 70%. W czerwcu 2014 r. odbyła się w parlamencie debata na temat gazu z formacji łupkowych. Natomiast w grudniu 2014 r. holenderski parlament przedłużył do 2017 roku moratorium na stosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego.

Złoża gazu łupkowego znajdują się w południowo-zachodniej części Holandii. Według prognoz amerykańskiej EIA (Energy Information Administration) szacunkowe zasoby wynoszą ok. 740 mld m3 wydobywalnego surowca.

Holandia ma duże doświadczenie w wydobyciu gazu ze złóż konwencjonalnych. Od 1963 roku - czyli ponad 50 lat - wydobywa się tu gaz ziemny z największego złoża w Europie i jednego z największych na świecie- Groningen. Jego zasoby oszacowano na 2 bln 800 mld m3, z czego 2/3 została już wyeksploatowana. Roczne wydobycie ze złoża wynosi obecnie około 50 mld m3.

10.07.2015 r.

źródło: PAP

Wróć do poprzedniej strony