Amerykanie dzielą się doświadczeniami w zakresie wydobycia gazu łupkowego

W dniach 20 - 23 maja 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie gościli przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Pensylwania (DEP) – Scott Perry (zastępca sekretarza Office of Oil and Gas Management) i Kurt Klapkowski (dyrektor Bureau of Oil and Gas Planning and Program Management). Goście odbyli rozmowy z głównym geologiem kraju Sławomirem Brodzińskim oraz przeprowadzili szkolenie dla pracowników polskich urzędów i instytucji.

Spotkanie z głównym geologiem kraju Sławomirem Brodzińskim poświęcone było wymianie doświadczeń w prowadzeniu projektów "łupkowych" i rozwoju przemysłu związanego z gazem łupkowym. 

W ciągu kolejnych trzech dni amerykańscy goście przeszkolili blisko 100 pracowników polskich instytucji i urzędów z zakresu zarządzania działalnością górniczą związaną z gazem z łupków. Tematyka szkolenia objęła zagadnienia administracyjne prawne, środowiskowe, edukacyjne i społeczne.

Trwająca kilka lat eksploatacja złóż łupkowych pozwoliła Departamentowi Ochrony Środowiska Stanu Pensylwania określić jasne zasady i warunki związane z działalnością poszukiwawczo-wydobywczą. Wprowadzono istotne zmiany prawa stanowego, dostosowując je do specyfiki przemysłu wydobywczego.  Udoskonalono sposób kontroli działalności firm oraz monitoringu środowiska.

Amerykańscy goście spotkali się następnie w Gdańsku z  marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem i odwiedzili  wiertnię Tępcz-1, gdzie aktualnie trwają prace poszukiwawcze za gazem łupkowym. 

Historia poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej w Pensylwanii jest bardzo długa - sięga połowy XIX wieku. Od tego czasu wykonano blisko 350 000 otworów za gazem i ropą.

Wydobycie gazu łupkowego rozpoczęło się w Pensylwanii w 2005 roku, a do chwili obecnej wykonano tam około 8000 wierceń za gazem z łupków. W 2013 roku tempo poszukiwań było nadal imponujące - wykonano 1207 otworów za gazem z łupków oraz 967 otworów za gazem ze złóż konwencjonalnych. Wydobyto prawie 88 mld m3 gazu (około 6 razy więcej, niż wynosi roczne zużycie gazu ziemnego w Polsce).

W 2013 roku pracownicy DEP wykonali łącznie ponad 12000 kontroli dotyczących około 5500 otworów. Koszty związane z wykonywaniem kontroli są w 100% pokrywane przez branżę poszukiwawczo - wydobywczą.  Raporty z przeprowadzonych inspekcji dostępne są publicznie.

Więcej informacji dotyczących działalności Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Pensylwania można znaleźć na oficjalnej stronie urzędu.

źródło: Ministerstwo Środowiska, www.lupki.mos.gov.pl

24.05.2014

autor: abar

Wróć do poprzedniej strony