Chemikalia używane podczas szczelinowania przedmiotem obrad w OECD

W dniach 10-12.02.2014 r. w Paryżu odbyło się 51 Wspólne Spotkanie Komitetu Chemikaliów oraz Grupy Roboczej ds. Chemikaliów, Pestycydów i Biotechnologii, zorganizowane przez OECD (Organization for Economic Co-operation and Development).

W spotkaniu wzięła udział Olga Lipińska z Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB. Udział przedstawicielki PIG-PIB w posiedzeniach Komitetu Chemikaliów OECD polegał na wsparciu merytorycznym stałych delegatów w zakresie zagadnień związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów z złożach niekonwencjonalnych. Instytut jest również punktem kontaktowym do spraw związanych z zagadnieniem oceny substancji używanych w procesach szczelinowania hydraulicznego, w ramach inicjatywy „Clearspace”, podjętej przez Komitet Chemikaliów OECD (punkt kontaktowy - e-mail: olga.lipinska@pgi.gov.pl).

Podczas spotkania Sekretariat Komitetu zaprezentował wstępne założenia dla nowej odsłony programu Co-operative Chemicals Assesment Programme (CoCAM). Jeden z nowych obszarów tematycznych ma zostać poświęcony chemikaliom stosowanym w procesie szczelinowania hydraulicznego. Planowane jest wyłonienie liderów dla poszczególnych obszarów tematycznych. W przypadku powołania grup roboczych, Polska zostałaby zgłoszona jako lider lub współprowadzący dla obszaru tematycznego dotyczącego chemikaliów stosowanych w procesie szczelinowania hydraulicznego. Uczestnicy posiedzenia (delegacje państw członkowskich OECD) wyrazili poparcie dla przedstawionych obszarów tematycznych, równocześnie wskazując, że jest za wcześnie na wytypowanie formalnych liderów. W dalszym ciągu będą kontynuowane prace nad formowaniem szczegółowych celów programu CoCAM oraz sprecyzowaniem roli i zadań przyszłych liderów poszczególnych obszarów tematycznych. Wspólne Spotkania Komitetu Chemikaliów oraz Grupy Roboczej do spraw Chemikaliów, Pestycydów i Biotechnologii odbywają się co 9 miesięcy.

OECD jest międzyrządową organizacją miedzynarodową o profilu ekonomicznym skupiającą 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.  Jest bezpośrednią sukcesorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałej w 1948 r. Polska przystapiła do OECD w 1996 roku. Siedziba organizacji znajduje się w Paryżu. Funkcję Sekretarza Generalnego OECD od dnia 1 czerwca 2006 r. pełni Angel Gurria (Meksyk). Głównym celem OECD jest koordynacja polityki społeczno-ekonomicznej krajów członkowskich w celu stymulowania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju społecznego oraz międzynarodowego handlu i przepływów kapitałowych.

autor: Olga Lipińska

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

 

Wróć do poprzedniej strony