Chiny trzecim państwem na świecie, w którym wydobywa się gaz łupkowy na skalę przemysłową

Chiny, jako trzeci kraj na świecie (po USA i Kanadzie) uruchomiły wydobycie gazu z łupków na skalę przemysłową. Skala wydobycia rokuje na osiągnięcie bądź nawet przekroczenie poziomu produkcji 6,5 mld m3/rok na koniec roku 2015. Tym samym coraz bardziej realny staje się cel wyznaczony przez centralne władze chińskie, czyli dojście do produkcji rzędu 80 mld m3 w roku 2030.

O postępach prowadzonych prac poinformowali przedstawiciele chińskiego Ministerstwa Ziemi i Zasobów Naturalnych (Ministry of Land and Resources  - MLR), którzy w dniu 5 maja 2014 r. złożyli wizytę w Państwowym Instytucie Geologicznym - PIB w Warszawie. Delegacji przewodniczył prof. Zhang Dawei, dyrektor Centrum Oceny Zasobów Surowców Mineralnych MLR, a w jej skład wchodzili także prof. Li Yuxi i dr Li Jian z tegoż Centrum oraz Gary Sun, dyrektor finansowy SPT Energy Group Inc. z Pekinu.

Dyrektor Zhang Dawei i prof. Li Yuxi koordynują poszukiwania i udostępnianie złóż tego gazu od roku 2004, stąd można ich uznać za współautorów chińskiego sukcesu poszukiwawczego i wydobycia gazu z łupków.

Główne etapy w rozpoznaniu i udostępnianiu chińskich zasobów gazu z łupków przedstawiają się następująco:

  • etap I (2004-2008) – wstępne rozpoznanie zasobów,
  • etap II (2009-2010) – pierwsze wiercenia poszukiwawcze wykonane przez Chińską Służbę Geologiczną i szacowanie zasobów w kluczowych regionach,
  • etap III (od 2011) – wydawanie pierwszych koncesji i skupienie się czołowych chińskich graczy na wypracowaniu skutecznych i wydajnych metod drenażu gazu z obszarów złożowych uznanych za najkorzystniejsze spośród 41 basenów usytuowanych w 5 regionach Chin.

Zastosowano tzw. teksańskie podejście, które sprawdziło się w USA i doprowadziło do tzw. "rewolucji łupkowej".

Na ostatnim etapie poszukiwań duże znaczenie przypisuje się dalszym badaniom geologicznym basenów łupków gazonośnych, w czym ogromną rolę odgrywa Chińska Służba Geologiczna. W rezultacie dotychczasowych działań produkcja gazu z nowych wierceń zaczęła przekraczać wartości 100 000 czy nawet 300 000 m3/dobę. Wywołało to dyskusję, czy chińskim firmom udało się udoskonalić lub też opracować nową technologię pozyskiwania gazu z łupków, czy jest to raczej efekt eksploatacji wyjątkowo bogatych złóż.

Mówiąc o drogach do sukcesu nie można pominąć polityki wsparcia inwestycji w poszukiwanie i wydobywanie gazu z łupków, jaką prowadzi chińska Narodowa Administracja Energią (NEA), w pewnym stopniu powielająca politykę Departamentu Energii USA z początku rewolucji łupkowej. W ramach tej polityki w październiku 2013 r. NEA wprowadziła kolejne udogodnienia dla operatorów, obejmujące pięć głównych pozycji:

  • uznanie wydobycia gazu z łupków za jedną z nowo powstających, ale już strategicznych krajowych gałęzi przemysłu,
  • wprowadzenie nowych subsydiów rządowych dla producentów tego gazu,
  • zachęcanie władz prowincji do wspierania finansowego lokalnych producentów gazu,
  • ulgi podatkowe dla producentów,
  • zwolnienia importowanego sprzętu z opłat celnych.  

Celem tej polityki jest wspieranie rozwoju i innowacyjności krajowych firm zaangażowanych w poszukiwania i wydobywanie gazu z łupków. Można tu dodać, że pozytywne wyniki w zwiększaniu wydobycia Chiny zawdzięczają w głównej mierze swoim krajowym firmom, przede wszystkim z grupy Sinopec (China Petrochemical Corp.) i China National Petroleum Corp. (CNPC).

Podczas spotkania z chińską delegacją dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki zapoznał gości z historią Instytutu, akcentując największe odkrycia złóż surowców mineralnych i ich znaczenie dla gospodarki kraju oraz zadania nakreślone ustawowo i zlecane przez Ministerstwo Środowiska. Przedstawił także udział Instytutu w poszukiwaniu i dokumentowaniu zasobów gazu z łupków.

Była to już druga wizyta przedstawicieli chińskiego Ministerstwa Ziemi i Zasobów Naturalnych w PIG-PIB w ciągu ostatnich dwóch lat. Zgodnie z życzeniem strony chińskiej jej celem było rozpoczęcie wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki surowcami mineralnymi, przez co miała ona charakter intensywnej sesji roboczej.

Więcej informacji o wizycie chińskiej delegacji znajduje się na stronie PIG-PIB.

17.05.2014 r.

Tekst: Wojciech Brochwicz-Lewiński i Zofia Galas
Zdjęcia: Zofia Galas
red. abar

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony