Dania: powstanie raport o potencjalnym oddziaływaniu szczelinowania na środowisko

Duńska Agencja Przyrody (Naturstyrelsen) przygotuje w 2015 roku specjalny raport, w którym określi potencjalne zagrożenia dla środowiska podczas stosowania metody szczelinowania hydraulicznego. Wyniki niezależnych badań ułatwią Agencji, bedącej częścią Ministerstwa Środowiska, informowanie duńskiej opinii publicznej o możliwych zagrożeniach związanych z metodą szczelinowania.  Duńczycy są generalnie przeciwni rozwojowi projektu poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego, planowanemu w północnej Jutlandii.

"Chcemy stworzyć duńską bazę informacji, aby wszyscy interesariusze mogli w maksymalnym stopniu odpowiadać za ochronę środowiska podczas wydobycia gazu łupkowego" - stwierdził Sanne Kjaer, szef Agencji Przyrody.

Badania bedą uwzględniać zarówno międzynarodową wiedzę o szczelinowaniu hydraulicznym, jak również specyficzne duńskie warunki geologiczne.

Raport Agencji Przyrody oceni ewentualny wpływ szczelinowania na wody podziemne, emisje do powietrza, ryzyko awarii podczas transportu, ryzyko trzęsienia ziemi i sposób obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

8.12.2014 r.

źródło: Copenhagen Post

abar

Wróć do poprzedniej strony