Europejskie Służby Geologiczne EuroGeoSurveys

Państwowa służba geologiczna, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, należy do stowarzyszenia europejskich służb geologicznych EuroGeoSurveys.

Misją służb geologicznych, które zaczęły powstawać blisko dwa wieki temu jako eksperckie instytucje naukowe, jest w pełni obiektywne informowanie społeczeństwa o stanie środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem surowców mineralnych. Informacja ta skierowana jest nie tylko do administracji rządowej i samorządowej, przemysłu, ale także do każdego obywatela. Oparta jest na naukowych doniesieniach i pozbawiona wpływów jakiegokolwiek lobby biznesowego i politycznego.

Pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB uczestniczą w projektach i przedsięwzięciach oraz pracach grup eksperckich EuroGeoSurveys. Są także członkami grup roboczych powoływanych przez Komisję Europejską, wspólnotowe organizacje i agencje w celu kształtowania strategii i polityki unijnej w zakresie zarządzania i ochrony zasobów środowiska naturalnego, w szczególności zasobów geologicznych. Biorą udział w pracach grup eksperckich ONZ i innych międzynarodowych organizacji.

Służby geologiczne zrzeszone w EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Albania

Albanian Geological Survey

Austria

Geological Survey of Austria

Belgia

Geological Survey of Belgium

Bułgaria

Ministry of Environment and Water, Directorate of Subsurface and Underground Resources

Chorwacja

Hrvatski geološki institut - Croatian Geological Survey

Cypr

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Geological Survey Department

Czechy

Czech Geological Survey

Dania

Geological Survey of Denmark and Greenland

Estonia

Geological Survey of Estonia

Finlandia

Geological Survey of Finland

Francja

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Grecja

Institute of Geology and Mineral Exploration

Hiszpania

Instituto Geologico y Minero de España

Holandia

Geological Survey of the Netherlands

Islandia

Iceland GeoSurvey

Irlandia

Geological Survey of Ireland

Litwa

Geological Survey of Lithuania

Luksemburg

Service Géologique du Luxembourg

Malta

Malta Resources Authority

Niemcy

Bundesanstalt für Geowissenshaften und Rohstoffe

Norwegia

Geological Survey of Norway

Portugalia

Laboratório Nacional de Energia e Geologia

Rosja

A. P. Karpinsky All Russia Geological Research Institute

Rumunia

Geological Institute of Romania

Słowacja

State Geological Institute of Dionyz Stur

Słowenia

Geological Survey of Slovenia

Szwajcaria

Bundesamt für Landestopografie, Landesgeologie

Szwecja

Sveriges Geologiska Undersökning

Ukraina

Ukrainian State Geological Prospecting Institute (UkrSGRI)

Węgry

Geological and Geophysical Institute of Hungary

Wielka Brytania

British Geological Survey

Włochy

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Geological Survey of Italy

 autor: Maja Kowalska

Wróć do poprzedniej strony