Gas Technology Institute uruchamia Testową Lokalizację Szczelinowania Hydraulicznego

Instytut Technologii Gazowych (ang. Gas Technology Institute - GTI) mający siedzibę w stanie Illinois w USA, zainicjował projekt badawczy, w ramach którego zostanie uruchomiona Testowa Lokalizacja Szczelinowania Hydraulicznego. Projekt ma na celu  zwiększenie środowiskowego bezpieczeństwo poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego oraz zwiększenie wydajności wydobycia tego surowca.

Testowa Lokalizacja Szczelinowania Hydraulicznego (ang. Hydraulic Fracturing Test Site - HFTS) zostanie uruchomiona w ramach programu badawczego, który ma na celu:

  • zmniejszenie potencjalnego wpływu środowiskowego,
  • poprawę wskaźników wydajności z danego odwiertu i zwiększenie rentowności wydobycia,
  • udowodnienie, że produkcja gazu łupkowego może być bezpieczna i stabilna.

Obecnie wiadomo już, że nie wszystkie strefy otworu poddanego szczelinowaniu mają taki sam wkład w produkcję gazu. W wielu przypadkach znaczna część produkcji gazu z danego otworu pochodzi jedynie z części odcinka poziomego. Projekt badawczy realizowany przez GTI ma za zadanie określenie zależności pomiędzy projektowaniem szczelin a zwiększeniem wydajności produkcji węglowodorów w poziomych otworach łupkowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwość zmniejszenia wpływu środowiskowego zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Co ważne, zakładane tezy zostaną zweryfikowane w warunkach terenowych.

W USA od 12 lat trwa komercyjne wydobycie gazu łupkowego. Dzięki temu już w 2009 r. Stany Zjednoczone wydobywały najwięcej gazu ziemnego na świecie. Znaczący udział w wydobyciu stanowił gaz łupkowy - w 2013 r. jego udział w ogólnym wydobyciu gazu ziemnego w USA wynosił już 40% (źródło: www.eia.gov).

GTI - Instytut Technologii Gazowych (ang. Gas Technology Institute) jest wiodącą organizacją prowadzącą badania, rozwój oraz szkolenia, skupiającą swoją działalność na wyzwaniach w obszarze energii i środowiska, w celu zapewnienia bezpiecznego, dostatniego i oferowanego w przystępnych cenach dostępu do energii. GTI już w latach 90. XX wieku prowadził projekty badawcze związane ze szczelinowaniem hydraulicznym.  

26.05.2014

źródło: www.shale-gas-information

zdjęcia: Marek Czarnecki dla United Oilfield Services Sp. z o.o.

autor: abar

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony