Gaz łupkowy stanowi już 40% całkowitego wydobycia w USA

Jak donosi serwis e-petrol.pl, już 40% gazu wykorzystywanego w USA pochodzi ze skał łupkowych i złoża te stały się głównym źródłem błękitnego paliwa dla Ameryki.

Agencja Informacji Energetycznej (EIA) poinformowała, że gaz łupkowy w USA stał się w 2013 roku głównym źródłem zaopatrzenia gazu ziemnego. W 2013 roku ustanowiony został nowy rekord wydobycia gazu ziemnego. Ze złóż w USA wydobywano 1,89 mld m3 gazu dziennie, czyli o 1% więcej, niż w 2012 r.

Wydobycie gazu łupkowego w USA wzrosło natomiast ze 140 mln m3 dziennie w 2007 r. do 930 mln m3 dziennie w 2013 r.

Wydobycie łupkowe zaspokaja 40 proc. potrzeb USA, pozostała ilość gazu jest wydobywana wraz z ropą naftową oraz jako metan z pokładów węgla.

25.12.2014 r.

źródło: e-petrol.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony