Holandia: moratorium na szczelinowanie hydrauliczne przedłużone o dwa lata

Jak donosi portal gazlupkowy.pl, holenderski parlament przedłużył do 2017 roku moratorium na stosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego. Mimo to, rząd premiera Marka Rutte zamierza kontynuować prace badawcze mające na celu przygotowanie rzetelnej oceny szans i zagrożeń wynikających z poszukiwań gazu łupkowego.

Holandia była do tej pory umiarkowanym entuzjastą wydobycia gazu i ropy z łupków. Co prawda, w 2011 r. holenderska Rada ds. Energii wyraziła swoje poparcie dla eksploatacji gazu z formacji łupkowych, ale dwa lata później, we wrześniu 2013 r. wprowadzono czasowe, 18-miesięczne moratorium na poszukiwania. Duży wpływ na taką decyzję miały obawy społeczne o potencjalny wpływ pozukiwań na środowisko - 40% Holendrów jest przeciwnych wydobyciu gazu łupkowego, ale w regionach o największym potencjale poszukiwawczym odsetek ten wynosi już 70%. W czerwcu 2014 r. odbyła się w parlamencie debata na temat gazu z formacji łupkowych.

W połowie grudnia 2014 r. parlament holenderski zatwierdził wniosek o przedłużenie moratorium na wiercenia za gazem łupkowym do 2017 r. Teraz rząd musi zdecydować, czy poprze wniosek parlamentu. Panuje przekonanie, że wiercenia przed 2017 r. i tak byłyby niemożliwe pod względem logistycznym.

Zapowiedziano jednak kontynuację prac związanych z przygotowaniem analizy dotyczącej wpływu na gospodarkę oraz środowisko poszukiwań i ewentualnej eksploatacji gazu łupkowego. Już kilka miesięcy temu rząd holenderski rozpoczął prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko (SEA).  Jej głównym celem jest wskazanie najlepszych lokalizacji w Holandii pod kątem bezpiecznego wydobycia wydobycia gazu łupkowego oraz ocena potencjalnych skutków szczelinowania hydraulicznego - zauważa gazlupkowy.pl. Zdaniem ministra gospodarki Henka Kampa raport ten będzie gotowy najwcześniej za rok. Na podstawie tego dokumentu, rząd podejmie decyzje, czy rozpocząć poszukiwania gazu łupkowego.

Złoża gazu łupkowego znajdują się w południowo-zachodniej części Holandii. Według prognoz amerykańskiej EIA (Energy Information Administration) szacunkowe zasoby wynoszą ok. 740 mld m3 wydobywalnego surowca.

Holandia ma duże doświadczenie w wydobyciu gazu ze złóż konwencjonalnych. Od 1963 roku - czyli ponad 50 lat - wydobywa się tu gaz ziemny z największego złoża w Europie i jednego z największych na świecie- Groningen. Jego zasoby oszacowano na 2 bln 800 mld m3, z czego 2/3 została już wyeksploatowana. Roczne wydobycie ze złoża wynosi obecnie około 50 mld m3

18.12.2014 r.

Nautral Gas Europe/gazlupkowy.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony