II Forum Gazu Niekonwencjonalnego, Calgary (Kanada)

26 marca 2014 r. w Calgary (Kanada) odbyło się II Forum Gazu Niekonwencjonalnego (2nd IEA Unconventional Gas Forum). W Forum wzięła udział dr Małgorzata Woźnicka, kierownik Programu Hydrogeozagrożenia w Państwowym Instytucie Geologicznym – PIB. Uczestnictwo w Forum pozwoliło na zapoznanie się z najnowszymi stosowanym rozwiązaniami technicznymi i legislacyjnymi w zakresie prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej w procesie eksploatacji gazu z złóż niekonwencjonalnych.

Forum zostało zorganizowane przez Międzynarodową Agencję Energetyki (ang. International Energy Agency - IEA). Tematyką wiodącą była problematyka dotycząca gospodarki wodnej w procesie eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Dyskutowano kwestie możliwości pozyskania wody na potrzeby szczelinowania hydraulicznego oraz zasady prowadzenia zrównoważonej gospodarki wodnej i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Omawiano zarówno kwestie legislacyjne, jak również techniczne. Przedstawiciele administracji rządowej Stanów Zjednoczonych i Kanady zaprezentowali funkcjonujące rozwiązania regulacyjne obowiązujące w tym zakresie. Przedstawiciele firm z branży wydobywczej prezentowali rozwiązania technologiczne stosowane na obszarach prowadzonej eksploatacji gazu z łupków.

Podczas wizyty terenowej w Dawson Creek (British Columbia) zaprezentowane zostały rozwiązania związane z oczyszczaniem płynu zwrotnego oraz możliwości wykorzystania oczyszczonych ścieków komunalnych na potrzeby szczelinowania hydraulicznego.

autor: Maja Kowalska

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony