India – Poland Energy Summit oraz V Azjatycki Kongres Górniczy

W dniach 12–16 lutego 2014 r. w New Delhi w Indiach odbyło się spotkanie „India – Poland Energy Summit”, w którym udział wziął Hubert Kiersnowski z Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB. Druga część spotkania miała miejsce w Kalkucie, w ramach 5th Asian Mining Congress and Exhibiltion (Azjatycki Kongres Górniczy).

Hubert Kiersnowski przedstawił dokonania Państwowego Instytutu Geologicznego w zakresie poszukiwań gazu z łupków oraz prezentację „Polish Geological Institute, Polish Geological Survey areas of activities and proposals for cooperation”. Odbył także spotkanie z przedstawicielami Służby Geologicznej Indii Wschodnich w Kalkucie, zorganizowane przy współudziale Wydziału Ekonomicznego Ambasady Polskiej w Delhi. Podczas spotkania dyskutowano nad możliwością współpracy ze Służbą Geologiczną Indii Wschodnich w zakresie poszukiwania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, w tym szacowania ich zasobów.

Polska od wielu lat współpracuje z Indiami w zakresie poszukiwania i wydobycia surowców energetycznych, w szczególności węgla kamiennego. Obecnie Indie - tak jak Polska - rozpoczynają poszukiwanie i dokumentowanie złóż gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych. Pierwsze wiercenie poszukiwawcze za gazem z łupków wykonano w 2013 roku. Potencjalne złoża gazu ze złóż niekonwencjonalnych w basenie Damodar Valley mają powiązania z pokładami węgla.

autor: Maja Kowalska

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony