Kraje bałtyckie zawarły energetyczny sojusz

Jak donosi Wyborcza.biz, trzy kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia - podpisały deklarację o bezpieczeństwie dostaw energii. Celem porozumienia jest wspólne wykorzystanie litewskiego gazoportu w Kłajpedzie oraz dużego magazynu gazu na Łotwie.

Jest to pierwsze tego typu porozumienie Litwy, Łotwy i Estonii. Według komunikatu litewskiego Ministerstwa Energetyki, sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do:

  • dywersyfikacji źródeł i tras dostaw energii,
  • modernizacji infrastruktury energetycznej,
  • wdrażania unijnych przepisów tzw. trzeciego pakietu energetycznego,
  • zapewnienia dostępu do gazociągów w państwach bałtyckich na przejrzystych warunkach.

Jak czytamy w Wyborcza.biz, kraje bałtyckie chcą powołać regionalną grupę ds. koordynacji rynku gazu. Uznano, że niezbędnym warunkiem bezpieczeństwa jest synchronizacja systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z rynkami UE. Podkreślono, że ważne znaczenie dla bezpieczeństwa krajów bałtyckich ma również współpraca z Polską – podaje serwis.

Pływający terminal LNG (skroplonego gazu ziemnego) został uruchomiony w Kłajpedzie na Litwie 1 stycznia 2015 r. Jest to specjalny statek nazwany „Independence", wykonany w Korei Płd. Jednostka jest wyposażona w instalację do magazynowania gazu (o pojemności 170 tys. m3 gazu skroplonego, czyli około 100 mln m3 gazu ziemnego), przeładunku i regazyfikacji LNG. Dostawy gazu zapewnia koncern Statoil. W pierwszym roku działalności terminal ma przyjąć do 1,5 mld 3 gazu skroplonego, a docelowo - do 4 mld3.

Szacuje się, że terminal będzie w stanie pokryć do 90% rocznego zapotrzebowania na gaz trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Dzięki pływającemu terminalowi kraje bałtyckie mogą uniezależnić sie od dostaw gazu z Rosji.

16.01.2015 r.

źródło: wyborcza.biz

fot. kresy24

Wróć do poprzedniej strony