Litwa: kolejny przetarg na poszukiwanie gazu łupkowego ruszy wiosną

Warunki nowego przetargu na poszukiwanie gazu łupkowego na Litwie zostaną sporządzone do końca stycznia. Konkurs zostanie przygotowany na podstawie ostatniego przetargu, ale z uwzględnieniem zmian w przepisach prawnych i sytuacji geopolitycznej kraju - poinformowała Daiva Matoniene, wiceminister środowiska w litewskim rządzie. Nowy przetarg może zostać ogłoszony na wiosnę - dodał Jonas Satkūnas, dyrektor litewskiego Litewskiej Służby Geologicznej. Satkūnas wspomniał, że przedstawiciele chińskiej firmy Sinopec, którzy odwiedzili Litwę latem 2014 r., byli bardzo zainteresowani poszukiwaniami węglowodorów z łupków w tym kraju. Jednak ta deklaracja zostanie zweryfikowana dopiero wtedy, gdy chińska oferta zostanie oficjalnie zgłoszona.

Premier Litwy Algirdas Butkevičius powiedział w grudniu 2014 r. roku, że spodziewa się, że przetarg na poszukiwania przyciągnie wielu oferentów, a niektóre amerykańskie firmy już wyraziły zainteresowanie udziałem w konkursie na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze.

W poprzednim przetargu na poszukiwania gazu łupkowego na Litwie jedynym oferentem był koncern Chevron. Ostatecznie firma wycofała się z poszukiwań w październiku 2013 roku, tłumacząc to niekorzystnymi rozwiązaniami podatkowymi i otoczeniem prawnym.

Do tej pory na Litwie nie wykonano żadnego otworu poszukiwawczego za gazem łupkowym. Polskę dwukrotnie wizytowała delegacja litewska, która przyglądała sie, jak wyglądają prace wiertnicze w naszym kraju (zobacz: Polsko - litewskie seminarium na temat gazu z łupków oraz Warsztaty nt. gazu łupkowego dla mediów litewskich).

W grudniu 2014 r. Parlament Litewski przyjął ustawę o podatku od wydobycia węglowodorów, która ma za zadanie uregulowanie kwestii wydobycia węglowodorów. Ustawa przewiduje, że eksploatacja węglowodorów będzie opodatkowana w wysokości 1% w ciągu pierwszych 3 lat, nie dłużej jednak niż do początku roku 2020. Po upływie tego okresu wydobycie gazu i ropy ze złóż konwencjonalnych ma podlegać 12% opodatkowaniu, a w przypadku wydobycia ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych podatek wyniesie 15%. Ustawa musi jeszcze zostać podpisana przez prezydenta.

12.01.2015 r.

źródło: Delfi.li

abar

Wróć do poprzedniej strony