Litwa przyjęła nowe prawo regulujące wydobycie węglowodorów

Parlament Litewski przyjął ustawę o podatku od wydobycia węglowodorów, która ma za zadanie uregulowanie kwestii wydobycia węglowodorów - napisał serwis gazlupkowy.pl.

Ustawa przewiduje, że eksploatacja węglowodorów będzie opodatkowana w wysokości 1% w ciągu pierwszych 3 lat, nie dłużej jednak niż do początku roku 2020. Po upływie tego okresu
wydobycie gazu i ropy ze złóż konwencjonalnych ma podlegać 12% opodatkowaniu, a w przypadku wydobycia ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych będzie to 15% podatek - napisał serwis.

Ustawa ma wejść w życie od początku 2015 r. Znalazł się również zapis, żeby 10% wpływów podatkowych trafiło do do samorządów. Może to oznaczać wpływy rzędu nawet 1 mln dol. - poinformował gazlupkowy.pl.

Litewskie Ministerstwo Środowiska zamierza również uregulować sektor wydobywczy (prace są obecnie na etapie konsultacji rządowych). Celem jest ułatwienie rozpoczęcia prac poszukiwawczych, m.in. dzięki zwolnieniu inwestorów od uzyskania oceny oddziaływania na środowisko przed uczestnictwem w przetargu - poinformował serwis. Regulacja ta będzie jednak obowiązywać przy poszukiwaniach węglowodorów, gdzie konieczne będzie zastosowanie szczelinowania hydraulicznego,  a także eksploatacji węglowodorów poniżej poziomu 500 tysięcy m3 gazu.

15.12.2014 r.

źródło: gazlupkowy.pl, cire.pl

Wróć do poprzedniej strony