Połowa amerykańskich firm wykonujących szczelinowania hydrauliczne zostanie zlikwidowanych do końca 2015 roku?

Połowa amerykańskich firm wykonujących szczelinowanie hydrauliczne zostanie zlikwidowanych do końca 2015 roku -  twierdzi Rob Fulks, szef marketingu w firmie Weatherford International, jednej z największych firm świadczacych usługi serwisowe dla sektora nafty i gazu. 

Fulks, przemawiając na konferencji w Houston stwierdził, że z obecnie działających 41 niezależnych podmiotów wykonujących zabiegi szczelinowania, aż 20 zbankrutuje lub zostanie sprzedanych. Jeszcze na początku 2014 roku w USA działało około 60 firm wykonujących zabiegi szczelinowania hydraulicznego.

Powodem trudnej sytuacji w branży są cięcia wydatków kapitałowych w firmach paliwowych, spowodowane z kolei niskimi cenami ropy. Znaczna część firm szukających i wydobywających węglowodory wierci otwory, ale nie wykonuje w nich zabiegów szczelinowania, zatem popyt na te usługi znacznie się obniżył.

Analitycy  firmy konsultingowej Bloomberg Intelligence wskazują, że ilość otworów  wiertniczych oczekujących na zabieg szczelinowania hydraulicznego w USA potroiła się w ciągu ostatniego roku i wynosi obecnie 4731 sztuk.

Z badań przeprowadzonych przez PacWest Consulting Partners wynika, że w następstwie spadku cen ropy naftowej przemysł naftowy już obniżył wydatki kapitałowe o100 miliardów dolarów, a koszty zabiegów szczelinowania spadły o 35%. Według Roba Fulks'a, Weatherford podjął szereg decyzji zmierzających do obniżenia kosztów wykonywanych zabiegów stymulacji otworów,  m.in. renegocjował umowy z dostawcami proppantu - podsadzki wykorzystywanej podczas każdego szczelinowania.

25.04.2015 r.

źródło: Shale Energy Insider, Eaglefordtexas.com

Wróć do poprzedniej strony