Polsko - brytyjski szczyt łupkowy w Londynie

„Wielka Brytania jest gotowa do rozpoczęcia poszukiwań gazu ziemnego z łupków na większą skalę” - powiedział podczas zorganizowanej 12 maja 2014 r. w Londynie polsko-brytyjskiej konferencji minister ds. energii Michael Fallon. Konferencja "The European Shale Gas Regulation and Supply Chain Summit" została zorganizowana przy współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Energii i Klimatu Wielkiej Brytanii.

Spotkanie zgromadziło ponad 60 ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, instytucji badawczych oraz firm z Wielkiej Brytanii i Polski. Wśród zaproszonych gości i prelegentów byli obecni przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, pełniącego państwową służbę geologiczną.

Konferencję otworzyli Michael Fallon, Minister ds. Energii Wielkiej Brytanii i Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. W wystąpieniach przedstawicieli obu krajów podkreślono konieczność zintensyfikowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i ewentualnej roli, jaką może odegrać zwiększenie wydobycia krajowego gazu ziemnego, w tym gazu ziemnego z łupków.

Michael Fallon podkreślił niezależność państw członkowskich w zakresie decyzji dotyczących wydobycia gazu ziemnego z łupków. Minister, promując Wielką Brytanię jako kraj inwestycji w sektorze poszukiwań powiedział, że wszelkie zmiany legislacyjne (m.in. podatkowe) zostały już zakończone i kolejny krok w kierunku udokumentowania złóż i wydobycia gazu ziemnego z łupków należy obecnie do firm poszukiwawczych.

Wielka Brytania planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie kolejnej rundy koncesyjnej. Obecnie najbardziej zaawansowanym projektem poszukiwawczym jest projekt prowadzony przez spółkę Cuadrilla Resources (obecną także w Polsce), która poprzez spółkę zależną Cuadrilla Bowland ltd. wykonała w basenie Bowland 4 odwierty rozpoznawcze.

Wielka Brytania z 5 odwiertami poszukiwawczymi za gazem z łupków pozostaje w tyle za Polską, gdzie wykonano już 63 odwierty rozpoznawcze. Niemniej, kraj ten posiada solidne zaplecze naukowe oraz rozwinięty rynek finansowy i firmy serwisowe mogące włączyć się w prace poszukiwawcze. Wszystko to, jak również optymistycze prognozy dotyczące zasobów gazu łupkowego pozwala wierzyć, że Wielka Brytania przyspieszy prace zmierzające do udokumentowania złóż gazu. Brytyjska klasa polityczna wykazuje w tym zakresie pełną determinację.

Mając na uwadze, że obecnie głównym wyzwaniem jest nie tyle udokumentowanie zasobów, co doprowadzenie do przełomu technologicznego umożliwiającego zwiększenie stopnia wydobycia gazu, znaczna część konferencji poświęcona została aspektom logistycznym i technologicznym, w tym technikom stymulacji złoża. Drugim bardzo istotnym zagadnieniem były aspekty środowiskowe poszukiwań i przyszłego wydobycia. W panelu poświęconym środowisku wzięła udział dr Małgorzata Woźnicka, kierownik Programu Hydrogeozagrożenia Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB.

W spotkaniu, obok PIG-PIB, uczestniczyli m.in. Brytyjska Służba Geologiczna, przedstawiciele firm wydobywczych, serwisowych, mediów i administracji.

autor: afal

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony