Spotkanie EERA w ramach Joint Program Shale Gas

4-5 grudnia 2014 roku miało miejsce w Rzymie kolejne spotkanie EERA (European Energy Research Alliance)  Joint Program Shale Gas (JP SG).

W pierwszym dniu spotkania Rene Peters przedstawił obecny status EERA, która uzyskała osobowość prawną (na mocy prawa belgijskiego, z siedzibą w Brukseli).

Peter Britze omówił działania EuroGeoSurveys w zakresie rozpoznania potencjalnych zasobów niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Jan ter Heege zrelacjonował prace nad złożonym do programu Horizon 2020 projektem M4ShaleGas. Następnie dr Pieluigi Vecchia z Petroceltic International PLC poruszył problem możliwego negatywnego nastawienia społecznego wobec procesu wydobycia gazu z łupków ze względu na potencjalne zagrożenia w kontekście trzęsienia ziemi Emilia we Włoszech w 2012 roku.

Po lunchu członkowie Joint Program Shale Gas przedstawiali sytuację poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w poszczególnych krajach oraz prowadzone projekty badawcze związane z tą tematyką. Państwowy Instytut  Geologiczny był reprezentowany przez dwuosobową delegację w składzie Monika Konieczyńska oraz Jolanta Iwańczuk. Ponadto, z Polski obecni byli przedstawiciele AGH w Krakowie, INIG oraz Politechniki Gdańskiej.

Polska i Wielka Brytania to w tej chwili jedyne kraje, w których prowadzi się projekty badawcze związane poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż niekonwencjonalnych, przy czym Wielka Brytania skupia się bardziej na rozpoznaniu i określeniu stanu bazowego, oceny ryzyka poszukiwań oraz produkcji węglowodorów z takich złóż.

GEUS - duńska służba geologiczna będzie uczestniczyć w monitoringu sejsmologicznym planowanych dwóch pilotowych wierceń lądowych w Danii.

W bieżącym roku również Niemcy mają dopuścić pod określonymi warunkami możliwość poszukiwań złóż węglowodorów z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego.

W drugim dniu spotkania odbyły się obrady komitetu sterującego JP Shale Gas. Tytułem wprowadzenia Ingo Bunzeck z Sekretariatu EERA jeszcze raz przedstawił sytuację prawną oraz plany działania EERA, która obecnie może występować o finansowanie do Komisji Europejskiej. Przypomniał, że w 2015 roku mija kadencja Executive Commitee (ExCo) i będą się musiały odbyć wybory do nowego ExCo. Ustalono plan działań SP SG na rok 2015 ze szczególnym uwzględnieniem nadchodzących konkursów w ramach Horizon2020, orientacyjną ilość i terminy spotkań oraz wysokość składek za rok 2015.

5.12.2014 r.

autorzy: Jolanta Iwańczuk, Monika Konieczyńska

Wróć do poprzedniej strony