Świat - łupkowy przegląd tygodnia 1 - 7 września 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej i wydobywczej gazu łupkowego na świecie

Świat

Jak wynika z raportu opublikowanego przez World Resources Institute, blisko 40% zasobów gazu łupkowego na świecie znajduje się na terenach zagrożonych znaczącym ryzykiem wystąpienia niedoboru wody - napisał serwis gazlupkowy.pl. Niedobór ten może być potencjalną przyczyną ograniczenia na danym obszarze zarówno poszukiwań jak i wydobycia gazu łupkowego. Problem ten dotyczy każde go kontynentu z wyjątkiem Antarktydy – napisał serwis powołując się na opublikowany raport. Ryzyko wystąpienia niedoboru wody jest szczególnie duże w Chinach, RPA, Meksyku, Indiach i Pakistanie. Niekorzystne warunki panują także w Algierii, Libii oraz Egipcie. W sumie raport uwzględnia 20 krajów, w tym także Polskę gdzie ryzyko niedoborów określono miedzy poziomem niskim a średnim - zauważył gazlupkowy.pl.

Arabia Saudyjska

Jak poinformował gazlupkowy.pl, cztery zagraniczne koncerny są zainteresowanie udziałem w przetargu na prace poszukiwacze za gazem niekonwencjonalnym w Arabii Saudyjskiej. Zwycięzcy przetargu będą uczestniczyć w projekcie poszukiwawczym za gazem łupkowym Waad al-Shamal zlokalizowanym w pobliżu miasta Turaif w północnej części Arabii Saudyjskiej. Państwowy saudyjski koncern Aramco chce - dzięki współpracy - do 2018 roku wydobywać dziennie 5,6 mln m3 gazu, wydatkując przy tym 3 mld dolarów.

Chiny

Jak poinformował serwis BiznesAlert.pl, powołując się na Światowy Instytut Zasobów (World Resources Institute – WRI), 60% chińskich złóż gazu z łupków znajduje się na terenach bardzo ubogich w wodę. Z tego powodu zasoby te są obecnie praktycznie niedostępne. Dużym utrudnieniem są również skomplikowane warunki geologiczne.

USA

Biały Dom kończy prace nad regulacjami dotyczącymi szczelinowania hydraulicznego na gruntach należących do państwa oraz gruntach plemiennych. Administracja prezydenta Obamy prowadzi końcową fazę konsultacyjną nowych przepisów. Koncerny zostaną zobowiązane do ujawnienia stosowanych środków chemicznych po zakończeniu prac wiertniczych na ogólnodostępnej platformie internetowej FracFocus. Jak podkreśla serwis gazlupkowy.pl, nowe regulacje są krytykowane zarówno przez branżę wydobywczą (która uważa, że obecne przepisy są wystarczające), jak i same organizacje ekologiczne (które uważają je z kolei za zbyt łagodne). Jednak, jak przypomina serwis, nowe prawo dotyczyć będzie jedynie niewielkiej liczby koncernów, które prowadzą prace wydobywcze na terenach publicznych, podczas gdy eksploatacja ropy i gazu z łupków odbywa się z reguły na terenach prywatnych.

Czy wydobywanie gazu metodą szczelinowania może stanowić zagrożenie dla ilości i jakości wód gruntowych w Kalifornii? Zagadnienie to analizuje najnowszy raport opracowany przez California Council on Science and Technology na zlecenie rządu federalnego. "W Kalifornii szczelinowanie hydrauliczne jest prowadzone na relatywnie niewielkich głębokościach, co stwarza ryzyko pęknięć formacji skalnych w pobliżu zbiorników wody gruntowej" – piszą autorzy raportu. Stwierdzają także, że do tej pory nie doszło jeszcze do podobnego wypadku. Problemy, o których mówi raport mogą dotyczyć jedynie Kalifornii. W innych regionach USA pokłady gazu łupkowego znajdują się dużo głębiej pod powierzchnią – najczęściej znacznie poniżej 1000 m.

Wielka Brytania

Kwestie związane z gazem łupkowym stały się ważnym elementem debaty przed referendum niepodległościowym w Szkocji. Specjaliści twierdzą, że Szkocja posiada bogate złoża węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych u swoich wybrzeży morskich. Zastosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego umożliwiłoby wydobycie ok. 42 miliardów baryłek ropy, co pozwoliłoby na zwiększenie dochodów kraju nawet o 600 mld funtów. Jednak w powszechnej opinii jest jeszcze za wcześnie, by oceniać potencjał zasobów na morzu, a także możliwości ich wydobycia.

źródła: www.ekonomia.rp.pl, gazlupkowy.pl, biznesalert.pl, cire

abar

Wróć do poprzedniej strony