Świat - łupkowy przegląd tygodnia 11 - 17 sierpnia 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej i wydobywczej gazu łupkowego na świecie

Austria

Koncern petrochemiczny Borealis podpisał umowę na dostawy etanu pochodzącego z łupkowych formacji Marcellus i Utica w USA. Dostawy surowca rozpoczną się w 2016 roku i będą trwały co najmniej 10 lat.

Chile

Firma ConocoPhillips zamierza poszukiwać niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu na południu Chile.

USA

Departament Handlu USA zamierza zablokować Rosji transfer technologii służących eksploatacji niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej poprzez wprowadzenie nowych sankcji.

Szczelinowanie hydrauliczne nie wpływa na stan wód - uważają władze stanu Wyoming. Badania prowadzone na 50 odwiertach nie wykazały, aby wydobycie gazu wpływało na jakość wód pitnych. Nie stwierdzono także żadnych wycieków płynu szczelinującego do gruntu i  awarii mogących wpłynąć na stan środowiska. Zastrzeżeń nie budziło także zabezpieczenie odwiertów.

Władze stanu Kolorado uzgodniły porozumienie z członkami Izby Reprezentantów w sprawie zakończenia działań dotyczących zaostrzenia przepisów związanych z kwestiami szczelinowania hydraulicznego.

Władze stanu Kaliformia rozpoczęły badania środowiskowe 11 otworów, gdzie trwa wydobycie ropy z łupków. Celem prac  było sprawdzenie, czy technologia szczelinowanie jest bezpieczna dla wód podziemnych i ujęć wody. W Kalifornii wykonano dotychczas około 1500 zabiegów szczelinowania hydraulicznego.

Wielka Brytania

Organizacja UK Onshore Oil and Gas (UKOOG) przedstawiła wyniki sondażu badającego poparcie dla gazu łupkowego wśród Brytyjczyków z którego wynika, że 57% badanych popiera wydobycie gazu ze złóż łupkowych. Jedynie 16% respondentów wypowiedziało się przeciwko poszukiwaniom z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego, a 27% ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

źródła: cire.pl, Biznes Alert, gazlupkowy.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony