Świat - łupkowy przegląd tygodnia 22-28 grudnia 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej i wydobywczej gazu łupkowego na świecie 22-28 grudnia 2014 r.

Argentyna

Zasoby gazu łupkowego w Argentynie są prawdopodobnie  większe, niż wcześniej zakładano - twierdzi  firma ExxonMobil, prowadząca poszukiwania gazu łupkowego na obszarze formacji Vaca Muerta. Firma wykonała już dwa odwierty i przeprowadziła zabiegi stymulacji metodą szczelinowania hydraulicznego, co pozwoliło uzyskać obiecujący przepływ na poziomie 448 baryłek ropy i 28,3 tys. m3/h gazu ziemnego.

Holandia

Holenderski parlament przedłużył do 2017 roku moratorium na stosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego. Niezależnie od tego, rząd Holandii chce kontynuować prace badawcze mające na celu przeprowadzenie obiektywnej oceny szans i zagrożeń wynikających z poszukiwań gazu łupkowego.

Ukraina

Ukraina utrzyma w przyszłym roku podwyższone stawki podatków od wydobycia węglowodorów. W zależności od głębokości odwiertów, stawki podatkowe wynoszą obecnie 55% dla odwiertów do głębokości 5 km i 20% dla odwiertów o głębokości powyżej 5 km. Miały one pierwotnie obowiązywać do końca tego roku. Decyzja ta jest spowodowana trudna sytuacją gospodarcza Ukrainy, wywołaną konfliktem zbrojnym na wschodzie kraju.

Mimo niekorzystnych dla firm rozwiązań podatkowych, włoski koncern ENI zamierza kontynuować prace poszukiwacze za gazem łupkowym na zachodzie Ukrainy. W minionym tygodniu z prac poszukiwawczych na tym obszarze formacji łupkowej Olesko wycofał się amerykański koncern Chevron.

USA

W stanie Nowy Jork zalecono wprowadzenie zakazu wykonywania zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Stan ten leży w obrębie jednej z największych w USA formacji łupkowych - Marcellus. Rekomendację dla moratorium wydał Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork, a uzasadniono go brakiem gwarancji zabezpieczenia  środowiska podczas stosowania metody szczelinowania. Ostateczna decyzja dotycząca wprowadzenia zakazu szczelinowania hydraulicznego zostanie podjęta przez Gubernatora stanu nowy Jork na początku 2015 r.

źródło: gazlupkowy.pl, cire.pl

Wróć do poprzedniej strony