Świat - łupkowy przegląd tygodnia, 7-13 lipca 2014

 

Dania

Koncern Total poinformował o planach poszukiwań gazu łupkowego w Danii. Pierwsze odwierty rozpoczną się w ostatnim kwartale bieżącego roku lub na początku przyszłego. Zezwolenie na wykonanie prac poszukiwawczych wydała gmina Frederikshavn w północnej Danii.

Wielka Brytania

Koncern petrochemiczny Shell poinformował, że nie jest obecnie zainteresowany eksploatacją złóż gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii. Władze firmy nie wykluczają jednak swojego zaangażowania w projekt łupkowy w późniejszym terminie. Wcześniej podobną deklarację o braku zainteresowania łupkami na Wyspach złożył koncern BP, równie sceptycznie podchodzący do potencjału zasobności złóż niekonwencjonalnych gazu w Wielkiej Brytanii.

Może to w znaczny sposób skomplikować poszukiwania brytyjskiego gazu łupkowego, gdyż w najbliższym czasie rusza kolejna runda koncesyjna na poszukiwania tego surowca. Rząd Wielkiej Brytanii czynił duże wysiłki, aby przyciągnąć inwestorów: uproszczono procedury administracyjne i zaproponowano wprowadzenie ulg podatkowych. Póki co, jedyną firmą zainteresowaną brytyjskimi złożami niekonwencjonalnymi jest francuska firma Total, posiadająca 40% udziałów w dwóch koncesjach spółki iGas Energy.

Rezygnacja koncernu Shell zbiegła się w czasie z publikacją raportu Brytyjskiej Służby Geologicznej (BGS) o zasobach gazu i ropy z łupków na terenie Szkocji (a dokładniej - na terenie Doliny Środkowej Szkocji).  Według tego opracowania, zasoby te wynoszą najprawdopodobniej 2,2 biliona m3 gazu (między 1,4 do 3,81 bln m3) oraz 6 mld (między 3,2 a 11,2 mld) baryłek ropy. Szacowane wartości podają całkowite zawartości węglowodorów w skale. Wielkość możliwa do wydobycia jest z zasady mniejsza, nie mówiąc już o zasobach, których wydobycie będzie ekonomicznie uzasadnione. W ocenie BGS ilości te nie są wystarczające do rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji. Znacznie bardziej obiecujące są złoża znajdujące się na terenie Anglii.

Tymczasem optymistą jest National Grid - operator brytyjskiej sieci przesyłowej gazu, który oświadczył, że do 2035 roku gaz ze złóż niekonwencjonalnych może pokryć zapotrzebowanie Wielkiej Brytanii na błękitny surowiec w ponad 40%.

Rumunia

Nie tylko w Polsce Chevron ma problemy ze społeczną akceptacją poszukiwań gazu łupkowego. Na początku lipca kilkudziesięciu aktywistów organizacji Greenpeace uniemożliwiło dostęp do terenów poszukiwań gazu łupkowego należących do Chevronu, położonych w miejscowości Pungeszti w południowo - wschodniej Rumunii. Protestujący sprzeciwiają się wykorzystaniu metody szczelinowania hydraulicznego stosowanej podczas poszukiwania gazu łupkowego. Chevron rozpoczął wiercenia poszukiwawcze w Rumunii w maju 2014 r. Szacunki rumuńskiej Narodowej Agencji ds. Zasobów Mineralnych wskazują,  że Rumunia może mieć nawet 1,4 bln m3 gazu łupkowego, co dawałoby jej trzecie miejsce w Europie, jeśli chodzi o prognozowane zasoby tego surowca. Takie ilości gazu pozwoliłoby zaspokoić potrzeby kraju na ponad 100 lat.

Litwa

Nie protesty społeczne, a opieszałość procedur administracyjnych były przyczyną kłopotów Chevronu na Litwie. Koncern wycofał się z prac prowadzonych w tym kraju, zamknął swoje biuro w Wilnie oraz sprzedał udziały w spółce poszukiwawczej LL Investicijos. Przypuszcza się, że powodem mógł być brak jasnych przepisów regulujących poszukiwania gazu łukowego na Litwie oraz przeciągające się procedury udzielania koncesji. W 2012 r. koncern chciał rozpocząć prace poszukiwawcze i wziął udział - jako jedyny oferent - w przetargu na koncesję. Jednak rząd litewski wstrzymał rozstrzygnięcie tego przetargu, zapowiadając jednocześnie zmianę przepisów dotyczących eksploatacji i opodatkowania złóż.  Na jesieni 2013 r. Chevron wycofał się z przetargu, a nowy miał być rozpisany w pierwszej połowie 2014 r. Do ogłoszenia przetargu jednak nie doszło. Już po ogłoszeniu decyzji Chevronu o rezygnacji, premier Litwy poinformował, że nowy przetarg na poszukiwanie gazu łupkowego zostanie rozpisany jesienią 2014 r.

Niemcy

Niemiecki rząd jest przeciwny stosowaniu metodzie szczelinowania hydraulicznego (wykorzystywanej podczas poszukiwań gazu łupkowego) na głębokości powyżej 3 tys. m. Taki wniosek został zawarty w projekcie rządowego dokumentu przygotowanego przez ministra gospodarki i energetyki - Sigmara Gabriela oraz niemieckie ministerstwo środowiska. Propozycja ta zakłada, że do 2021 r. zabronione będzie wykonywanie szczelinowania hydraulicznego, a w dalszym okresie wykorzystanie tej technologii będzie ściśle regulowane i kontrolowane. Na temat tej propozycji musi się jeszcze wypowiedzieć niemiecka kanclerz Angela Merkel i kierowana przez nią koalicja CDU/CSU. Zasoby gazu łupkowego w Niemczech szacowane są na około 2,3 bln m3.

Unia Europejska

Rozpoczęły się pierwsze działania w ramach Europejskiej Sieci Nauki i Technologii w Zakresie Niekonwencjonalnej Ekstrakcji Węglowodorów, pod kierunkiem Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej  (Commission’s Joint Research Centre – JRC). W działalność sieci zaangażowani są eksperci z obszaru przemysłu, nauki, środowiska akademickiego oraz przedstawiciele ogółu społeczeństwa. W pierwszym spotkaniu w Brukseli uczestniczył m.in. przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB Hubert Kiersnowski. Celem działalności Sieci będzie gromadzenie, analiza oraz dokonywanie przeglądów wyników projektów badawczych oraz ocena technologii wykorzystywanych w niekonwencjonalnych projektach dotyczących wykorzystania gazu i ropy naftowej. Sieć będzie odgrywała istotną rolę w zwiększaniu świadomości i poszerzaniu wiedzy dotyczącej niekonwencjonalnych technologii ekstrakcji węglowodorów w Europie, a także ograniczeniu ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko. Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) uzyskało mandat do stworzenia sieci i zarządzania nią (publikacja Komunikatu Zaleceń Komisji) w styczniu 2014 r.

USA

USA są nadal największym producentem ropy naftowej na świecie, dzienne wydobycie sięgnęło ponad 11 mln baryłek. Już w 2010 r. Stany Zjednoczone wyprzedziły w wydobyciu ropy Arabię Saudyjską i Rosję. Sukces USA jest głównie zasługą zwiększającego się stale wydobycia ropy łupkowej. Miernikiem tego sukcesu jest również fakt, że największy terminal naftowy w USA - Louisiana Offshore Oil Port prawdopodobnie zostanie przestawiony z importu na eksport ropy.  Gaz z USA jest już importowany (jako LNG - gaz skroplony) do coraz większej liczby państw. Ostatnio umowę na dostawy tego surowca został podpisany z National Oil Company z Chile.

Australia

Trwają prace poszukiwawcze za gazem z łupków w Australii. Firma Statoil rozpoczęła właśnie wykonanie 5 odwiertu. Po jego zakończeniu i analizie wyników podjęta zostanie decyzja o ewentualnym szczelinowaniu i dalszym pracach. Szacuje się, że w złożach łupkowych Australii może znajdować się nawet 12 bln m3 gazu.

źródła: gazeta.pl, money.pl, www.mos.gov.pl, onet.pl, gazlupkowy.pl,  shalega-europe.eu, ecowatch.com, wnp.pl
autor: abar

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony