Świat - łupkowy przegląd tygodnia 8 -15 grudnia 2014 r.

Wybrane wydarzenia z branży poszukiwawczej i wydobywczej gazu łupkowego na świecie w tygodniu 8 -15 grudnia 2014 r.

Dania

Duńska Agencja Przyrody (Naturstyrelsen) przygotuje w 2015 roku specjalny raport, w którym określi potencjalne zagrożenia dla środowiska podczas stosowania metody szczelinowania hydraulicznego. Wyniki niezależnych badań ułatwią Agencji, będącej częścią Ministerstwa Środowiska, informowanie duńskiej opinii publicznej o możliwych zagrożeniach związanych z metodą szczelinowania.  Duńczycy są generalnie przeciwni rozwojowi projektu poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego, planowanemu w północnej Jutlandii.

Litwa

Litwa przyjęła nowe przepisy regulujące wydobycie węglowodorów. Zgodnie z prawem, do  samorządów  będzie trafiać 10% zysków z opodatkowania wydobycia kopalin, a 90% do budżetu centralnego. Eksploatacja będzie opodatkowana w wysokości 1% w ciągu pierwszych trzech lat, nie dłużej jednak niż do początku roku 2020. Po trzech latach wydobycie z konwencjonalnych złóż węglowodorów będzie podlegać 12% opodatkowaniu. Stawka w wysokości 15% będzie obejmowała wydobycie ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2015. Zaproponowano także nowe rozwiązania dotyczące ocen środowiskowych wykonywanych podczas poszukiwań.

USA

Spółka Halliburton ogłosiła, że ze względu na „trudne warunki rynkowe” zmuszona jest zwolnić 1000 pracowników. Wkrótce też nastąpi przejęcie firmy Baker Hughes, innej firmy z branży poszukiwawczo-wydobywczej ropy i gazu. W 2013 roku łączne zatrudnienie w firmie Halliburton wyniosło ponad 77 tys. osób. Decyzja o redukcji zatrudnienia spowodowana jest trudna sytuacja na rynku, głównie spadkiem cen ropy naftowej. Halliburton jest drugim pod względem wielkości przedsiębiorstwem na świecie zajmującym się usługami związanymi z obsługą pól naftowych, z oddziałami w ponad 70 krajach.

Wielka Brytania

Spółka Egdon Resources na mocy umowy zawartej z firmą Scottish Power rozpocznie poszukiwania gazu łupkowego na terenie dwóch koncesji na terenie formacji Bowland w Wielkiej Brytanii

źródła: Copenhagen Post, gazlupkowy.pl, cire.pl

abar

Wróć do poprzedniej strony