UE tworzy naukową sieć badawczą dotyczącą rozwoju gazu łupkowego w Europie

UE uruchamia nową sieć naukową w celu zapewnienia niezależnej oceny naukowej dotyczącej rozwoju gazu łupkowego w Europie. Europejska Sieć Nauki i Technologii w Zakresie Niekonwencjonalnej Ekstrakcji Węglowodorów będzie źródłem informacji dla polityków i decydentów w Europie o różnorodnych aspektach poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

Jak donosi serwis Shale Gas Europe, wkrótce uruchomiona zostanie Europejska Sieć Nauki i Technologii w Zakresie Niekonwencjonalnej Ekstrakcji Węglowodorów, pod kierunkiem Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Commission’s Joint Research Centre – JRC).

Głównym zadaniem Sieci będzie zbieranie i analiza wyników projektów badawczych dotyczących wydobycia gazu i ropy naftowej z formacji łupkowych. Ocenie mają podlegać także technologie wykorzystywane w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Sieć tworzyć będą eksperci z obszaru przemysłu, nauki, środowiska akademickiego oraz przedstawiciele ogółu społeczeństwa.

Sieć tworzona jest od stycznia 2014 r., kiedy to Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) uzyskało mandat do jej utworzenia (publikacja Komunikatu Zaleceń Komisji dotyczących gazu łupkowego). Prace nad Siecią będą się odbywały w ramach ścisłej współpracy z Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej ds. Środowiska i ds. Energii. Zaangażowane zostaną również Dyrekcje ds. Badań i Innowacji, ds. Działań w Dziedzinie Klimatu oraz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Marcus Pepperell, rzecznik Shale Gas Europe powiedział: “Nauka i środowisko akademickie zawsze były zwolennikami postępu w rozwoju nowych technologii i przemysłu. Czas, aby europejska debata dotycząca gazu łupkowego odeszła od retorycznych argumentów opartych na ideologii NIMBY. Europa pilnie potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa w postaci dostaw tego paliwa w osiągalnej cenie. Leży to w interesie ogółu obywateli. Gaz łupkowy może mieć istotny wkład w poszerzenie miksu energetycznego w okresie, gdy importujemy coraz więcej energii z zagranicy”

Rzecznik dodał: "Stworzenie sieci jest równoznaczne z zaangażowaniem ekspertów wiodących w poszczególnych dziedzinach, którzy będą dostarczali dowodów naukowych na poparcie badań podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Będzie to całościowe źródło wiedzy naukowej dla polityków i decydentów w Europie, niezbędne do zarządzania kluczowym źródłem nowej energii w ramach ekologicznie zrównoważonego rozwoju”.    

8.07.2014 r.

źródło: Shale Gas Europe

autor: abar

Pozostałe artykuły z kategorii Świat - kliknij tutaj

Wróć do poprzedniej strony