Warsztaty nt. gazu łupkowego dla mediów litewskich

W dniach 28-29 maja 2014 r. odbyły się drugie już warsztaty z cyklu „Gaz z formacji łupkowych”.  Tym razem do Polski przyjechali przedstawiciele największych litewskich mediów (prasa: ”Verslo Žinios", „Lietuvos Rytas“ i „Valstybė“, telewizja: „Lithuanian TV“ i „TV3“, radio: „Lietuvos Radijas“, portale internetowe: „15min.lt“ i „Delfi“). W warsztatach wzięli udział również pracownicy litewskiej administracji rządowej, Agencji Ochrony Środowiska oraz Litewskiej Służby Geologicznej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Państwowy Instytut Geologiczny - PIB. Miejscem warsztatów był Oddział Geologii Morza PIG-PIB w Gdańsku.

W pierwszym dniu warsztatów odbyła się sesja referatowa, podczas której przedstawiono polskie doświadczenia w poszukiwaniu gazu łupkowego. Poruszono także aspekty geologiczne, technologiczne, prawne i finansowe. Drugiego dnia przedstawiono metodykę i wyniki monitoringu środowiskowego w procesie rozpoznawania złóż i wydobycia gazu łupkowego, a także doświadczenia i plany samorządu województwa pomorskiego.

Następnie delegacja litewska wzięła udział w sesji terenowej, podczas której odwiedziła wiertnię PGNiG "Tępcz-1" oraz kopalnie "Dębki" i "Żarnowiec", w których od ponad 40 lat trwa nieprzerwanie eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednym z ważniejszych punktów wizyty było spotkanie z Wójtem Gminy Krokowa - Henrykiem Doeringiem, który przedstawił doświadczenia związane z  poszukiwaniem gazu łupkowego z punktu  widzenia samorządu gminnego.

Trzeci dzień warsztatów poświęcony był społecznym aspektom poszukiwań, a także metodom prowadzenia komunikacji pomiędzy poszczególnymi grupami interesariuszy.

Litewskich gości najbardziej interesowały ekonomiczne, prawne i społeczne aspekty poszukiwań gazu z łupków. Pytania, które najczęściej padały podczas spotkania to:

  • Jak firmy poszukujące gazu komunikują się z lokalną społecznością i jak kształtują się ich wspólne stosunki?
  • Jakich korzyści z wydobycia gazu może spodziewać się lokalna społeczność?
  • Jakie są obecne i planowane w Polsce systemy opłat i podatków związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego?

Strona litewska zapowiedziała już kolejne wizyty, tym razem dla przedstawicieli mediów regionalnych, a także przedstawicieli samorządów lokalnych.

Obecnie Litwa jest uzależniona w 100% od dostaw gazu zimnego z Rosji, importując około 3,5 mld m3 gazu rocznie. Własny gaz łupkowy mógłby zapewnić Litwie niezależność energetyczną na kilkadziesiąt lat. Pierwsze szacunki dotyczące zasobów złóż gazu łupkowego przedstawione przez Amerykańską Agencję ds. Energii (Energy Information Administration) podawały, że Litwa może dysponować 113 mld m3 gazu. Jednak przedstawiony w marcu 2013 r. raport litewskich naukowców skorygował te wielkości do 80 mld m3. Złoża gazu z łupków znajdują się w południowo-zachodniej części kraju i położone są na głębokości od 1,5 do 2 km.

1.06.2014 r.

autor: abar

Wróć do poprzedniej strony