Wielka Brytania umożliwi inwestorom dalsze poszukiwania gazu łupkowego

Jak poinformował BiznesAlert.pl, brytyjska firma Cuadrilla Resources ostatecznie otrzymała zgodę na wykonanie prac poszukiwawczych za gazem łupkowym. Decyzja zapadła po trwającej 2,5 roku batalii z władzami lokalnymi Preston New Road w hrabstwie Lancashire. Zezwolenie wydał sekretarz stanu ds. wspólnot lokalnych Sajid Javid. Ominął w ten sposób sprzeciw lokalnych władz na mocy nowego prawa, które w wyjątkowych sytuacjach daje możliwość podjęcia decyzji przez rząd, jeśli dotyczy interesu całego Królestwa.

Zezwolenie, o które ubiegał się koncern Cuadrilla Resources dotyczyło wykonania 4 otworów poszukiwawczych wraz z wykonaniem zabiegów szczelinowania hydraulicznego. 

Władze Wielkiej Brytanii liczą, że wydanie zezwolenia przyspieszy proces prac poszukiwawczych za gazem łupkowym. Zdaniem rządu, eksploatacja niekowencjonalnych złóż surowców może pomóc zrównoważyć spadek wydobycia węglowodorów na Morzu Północnym.

Prezes Cuadrilli Resources - Francis Egan - podkreślił, że jest to dobra wiadomość nie tylko dla samej spółki, ale także dla całego kraju, ponieważ prace poszukiwawcze pomogą zbadać zasoby naturalne oraz bazę surowcową Wielkiej Brytanii. - Myślę, że to jest bardzo ważny krok, będą to pierwsze zatwierdzone odwierty oraz prace za szczelinowaniem hydraulicznym od dłuższego czasu w Wielkiej Brytanii - cytuje słowa prezesa biznesalert.pl. Zgodnie z szacunkami amerykańskiej służby geologicznej, zasoby gazu łupkowego możliwego technicznie do wydobycia na Wyspach Brytyjskich mogą wynieść ponad 6 bln m3.

Wydane zezwolenia dotyczą lokalizacji w Preston New Road w hrabstwie Lancashire oraz w Roseacre Wood. Firma Cuadrilla będzie mogła rozpocząć prace sejsmiczne w obu lokalizacjach. Jednak prace wiertnicze będą mogły ruszyć dopiero wówczas, kiedy spółka znajdzie sposób na uniknięcie problemów komunikacyjnych i zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Prezes Egan podkreślił, że firma miała nadzieję na rozpoczęcie prac wiertniczych w pierwszej połowie przyszłego roku. Jego zdaniem, aby eksploatacja gazu ziemnego z łupków mogłaby być opłacalna, cena gazu musi kształtować się na poziomie ok 6 dol. milion brytyjskich jednostek termicznych. Tymczasem cena za tę samą ilość surowca na początku wynosiła 5,74 dol. - czytamy w BiznesAlert.pl.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych nie podzielają optymizmu zarządu firmy Cuadrilla Resources. - To jest smutny dzień dla nas wszystkich, jednak dla nas jest jasne, że ten rząd nie słucha społeczności lokalnych i nie podejmie dobrych dla nich decyzji - powiedział Pat Davies, przewodniczący lokalnej grupy ekologicznej Preston New Road Action Group.

10.10.2016 r.

źródło: biznesalaert.pl; cire.pl

Wróć do poprzedniej strony