Wielka Brytania: wkrótce rozpocznie się zabieg szczelinowania hydraulicznego w poszukiwaniu gazu łupkowego

Rada hrabstwa North Yorkshire udzieliła zgody firmie Third Energy na wykonanie zabiegu szczelinowania hydraulicznego w miejscowości Kirby Misperton koło Malton. Jest to pierwsze od 2011 roku tego typu pozwolenie na poszukiwanie gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii. Prace mają ruszyć w listopadzie 2016 roku.

Branża ma nadzieję, że ta decyzja utoruje drogę wielu pozostałym firmom zainteresowanym inwestowaniem w łupki w Wielkiej Brytanii. 

Prace w Kirby Misperton pomogą odpowiedzieć na pytanie, ile gazu znajduje się w złożach łupkowych w północnej Anglii. Do tej pory wykonano zaledwie kilka otworów poszukiwawczych, a prace zostały wstrzymane przez liczne protesty lokalnych społeczności i organizacji ekologicznych. Rozważano nawet wprowadzenie moratorium na poszukiwania, ale ostatecznie parlament odrzucił takie rozwiązanie.

W Wielkiej Brytanii są dwa regiony poszukiwań złóż gazu i ropy z łupków: region północny, gdzie celem są łupki karbońskie basenu pennińskiego oraz region południowy, gdzie występują dolnojurajskie łupki basenów Wessex i Weald. Charakterystyczna dla Wielkiej Brytanii jest skomplikowana budowa geologiczna basenów łupkowych, która znacznie utrudnia i zwiększa ryzyko poszukiwań.

W basenie pennińskim łupki osiągają największe miąższości w obniżeniach strukturalnych, a interwały bogate w gazotwórczą materię organiczną mogą osiągać nawet kilkaset metrów. Materia organiczna jest rozproszona w skałach w ilości około 2–5% TOC, a jej dojrzałość termiczna wynosi około 1,2% Ro. Łupki basenów Wessex i Weald zalegają na głębokości od 1000 do 2100 m, są bogate w ropotwórczą materię organiczną i osiągają dojrzałość termiczną około 0,8% Ro. Skały te są uważane za macierzyste dla lokalnych złóż ropy naftowej.

Prace poszukiwawcze za gazem łupkowym w Wielkiej Brytanii zostały praktycznie wstrzymane w 2011 roku, gdy zaczęto wiązać trzęsienia ziemi, które miały miejsce w pobliżu miasta Blackpool z zabiegami szczelinowania wykonanymi w pobliżu. Wstrząsy miały siłę od 1,5 do 2,3 stopni w skali Richtera.

Szczelinowanie pozostaje nadal kontrowersyjną metodą dla wielu aktywistów i grup środowiskowych, którzy aktywnie przeciwstawiają się poszukiwaniom gazu łupkowego. W trakcie debaty nad udzieleniem zgody dla Third Energy wpłynęło ponad 4300 wniosków sprzeciwiających się pracom i  tylko 36 wniosków popierających je. Nie wykluczone są zatem masowe protesty w miejscu wykonywania szczelinowania w Kirby Misperton koło Malton.

27.05.2016 r.

źródło: The Economist

Wróć do poprzedniej strony