Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego

„Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXI wieku", 29-31 maja 2014 r., Biała Podlaska

Wydarzenie

LXXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego  „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXI wieku"

Termin

29.05.2014
31.05.2014

Lokalizacja

Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej

Organizatorzy

 • Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geologicznego
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk o Środowisku Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opis wydarzenia

Podczas Zjazdu poruszana będzie problematyka geologiczna regionu lubelskiego. Istotnymi zagadnieniami będą surowce energetyczne oraz perspektywy rozwoju energetyki opartej na własnych zasobach geologicznych.

Program

29–30 maja – sesje tematyczne i zjazd delegatów PTG
30–31 maja – sesje terenowe

Opłaty

Opłaty zjazdowe:

 • Pełna: 350 zł
 • Dla członków PTG: 300 zł
 • Emeryci, studenci i doktoranci: 250 zł
 • Osoby towarzyszące: 250 zł

Opłata zjazdowa obejmuje: wyżywienie (w tym catering, uroczysta kolacja), materiały zjazdowe (nie dotyczy osób towarzyszących).

 

Kontakt

 • Sprawy merytoryczne: dr Izabela Ploch, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

e-mail: izabela.ploch@pgi.gov.pltel. (22) 45 92 360

 • Sprawy logistyczne: dr Katarzyna Świerczewska-Pietras,Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Katedra Nauk o ŚrodowiskuPaństwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

e-mail: k.swierczewska-pietras@dydaktyka.pswbp.pltel. (83) 344 99 52

Rejestracja

On-line na stronie: www.83zjazdptg.pl

Strona wydarzenia

www.83zjazdptg.pl