[7] Drugie życie, czyli produkty ropy naftowej

Jakie produkty wytwarzane są z ropy naftowej?

Ropa naftowa wydobyta ze skały łupkowej nie różni się składem od ropy konwencjonalnej. Ich dalsza historia jest również taka sama.

Aby móc zostać wykorzystana, ropa naftowa musi zostać poddana procesom rafinacji. Rafinacja polega na rozdzieleniu ropy naftowej na frakcje, w zależności od temperatury ich wrzenia. Sam proces jest złożony i zróżnicowany, w zależności od technik wykorzystywanych przez rafinerie.

Z punktu widzenia społecznego najistotniejsze znaczenie mają produkty handlowe, lub ich komponenty, produkowane przez rafinerie. Około 80% z nich, to paliwa takie jak:

 • gaz płynny (LPG),
 • benzyna silnikowa,
 • turbinowe paliwo lotnicze,
 • olej napędowy, lekkie oraz ciężkie paliwa opałowe.

Istotne znaczenie mają również:

 • oleje bazowe używane do wytwarzania smarów,
 • woski, asfalty,
 • koks naftowy
 • surowce dla potrzeb petrochemii.

Półprodukty pochodzące z przetwórstwa ropy naftowej spotykamy w zasadzie na każdym kroku. Obecne są wokół nas w:

 • lekach,
 • tworzywach sztucznych,
 • oponach,
 • zabawkach,
 • telewizorach,
 • konserwantach odzieży.

W komputerach, biurkach, kosmetykach, na każdym kroku towarzyszą nam w codziennym życiu, tworząc otaczającą nas rzeczywistość. Każdy z otaczających nas przedmiotów istnieje dzięki ropie, został z niej lub przy użyciu pochodzącej z niej energii wytworzony lub przetransportowany przy wykorzystaniu pochodzących z niej paliw.

Ropa naftowa jest fundamentem współczesnej cywilizacji, techniki i gospodarki oraz ważnym czynnikiem kształtującym międzynarodowe stosunki społeczne. O tym jak powstaje ten cenny surowiec można przeczytać w artykule Początek, czyli pochodzenie ropy łupkowej.

autor: Katarzyna Dybkowska

Wróć do poprzedniej strony